Velké Petrovice

549 54, Velké Petrovice, Tel.: +420 491 541 140, ou.velkepetrovice@seznam.cz
Velké Petrovice/Společnost - Velké Petrovice
Okolí obce se zčásti vyznačuje původní selskou zástavbou a intaktní přírodou (viz i Polická pánev), mimo jiné i různé staré chráněné stromy (Žižkova lípa).

V jižní části Polické křídové pánve se nacházejí tři vsi - Petrovice, Petrovičky a Maršov.

Obec vznikla kolem poloviny 13. století, nejprve byla součástí náchodského panství, posléze patřila k břevnovskému klášteru Benediktinů v Polici nad Metují. Poutavými zajímavostmi zdejší obce jsou přírodní úkazy v podobě rozmanitých tvarů slínovců s ojedinělou květenou hercynského typu, se strmými údolími, v nichž se meandrovitě vinou řeka Metuje a Ledhujský potok. Při procházce samotnými zdejšími vesničkami můžeme obdivovat ještě původní selskou zástavbu z 18. až 19. století, četná polní boží muka, staleté stromy.

Pod skalním masivem, na němž se rozkládají Petrovice je vybudována zajímavá stavebně dopravní pozoruhodnost - železniční tunel. Byl vybudován v r. 1875 na trati Choceň-Meziměstí pro dvojkolejný provoz, je v délce necelých 300 m. Poutavou turistickou trasou je cesta z nádraží ČD v Polici nad Metují, proti toku řeky Metuje do Petrovic a pak dále kolem zříceniny hrádku Vlčinec ze 14. století do Maršovského údolí a líbeznou soutěskou pak po 3 km do vsi Maršov. Po občerstvení v letním období lze pokračovat dále proti toku řeky již divočejší přírodou do vsi Česká Metuje nebo vystoupat na kopec nad Maršov a odtud se cestou po hřebenu vrátit do vsi Petrovice. Odměnou za námahu jsou úchvatná panoramata - horou Ostaš počínaje, s Jestřebími horami v pozadí, dále Broumovské stěny, Javoří hory, Orlické hory, homolovitý kopec Turov a celý okruh je zakončen modravým věncem majestátních Krkonoš s dominantou Sněžky.


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz