Velká Polom

Opavská, 747 64, Velká Polom, Tel.: +420 553 770 228, epodatelna@velkapolom.cz
Velká Polom/Společnost - Velká Polom
 Velká Polom plnila vždy v regionu významnou roli, tomu odpovídá i dobrá vybavenost. Máme zde mateřskou školu i základní školu s 1. – 9. ročníkem. Zde získávají základní vzdělání i děti z okolních čtyř obcí. V roce 2005 se nám podařilo zajistit rekonstrukci nejstarší části školy z r. 1961 a v roce 2010 díky prostředků získaných z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko se nám podařilo zrekonstruovat druhou, mladší, část školy a současně začít s výstavbou nové mateřské školy. Nová mateřská škola spolu s rekonstruovanou původní budovou MŠ nabízí předškolní vzdělávání cca 96 dětem. Na obecním úřadu poskytujeme kromě činností svěřených úřadům I. stupně i další služby – je zde matrika a stavební úřad se správním územím celkem šesti obcí. Několik metrů od obecního úřadu najdete honosný objekt kulturního střediska, víc jak 130 let starou budovu, kterou jsme opravili v r. 2006. V něm se nachází lékárna, zdravotní středisko, veřejná knihovna, prostorný společenský sál a několik kluboven. Suterén poskytuje příjemné posezení ve stylovém prostředí, zde je možno organizovat oslavy, konají se zde výstavy, společenské organizace a spolky jej využívají ke schůzovní činnosti. Upravili jsme zajímavým způsobem i nejbližší okolí – park pod hřbitovní zdí, který je ve spodní i horní části lemován kamennou zdí. Kolem pak vede schodišťový chodník téměř až ke kostelu sv. Václava, jehož historie se datuje od dob Přemyslovců. V roce 2012 byla dokončena rekonstrukce farní budovy, jejíž podoba centrum obce umocňuje. K nově zrekonstruovaným budovám patří také objekt Pošty na ulici Osvoboditelů. V roce 2012 získal pro svoji činnost Sbor dobrovolných hasičů objekt na ul. Opavská, tzv. Dům hasičů, který rovněž odpovídá standardům dnešní doby. Sportovní vyžití v obci nabízí Tělovýchovná jednota Velká Polom se svým sportovním areálem a objektem Sokolovny, chloubou naších sportovců je nově vybudované zázemí pro sportovce a tribuna. Bezpečnost chodců v obci zajišťují podél nejfrekventovanějších komunikací chodníková tělesa s několika přechody pro chodce a úpravami pro osoby s omezenou schopností pohybu, k jejichž vybudování byly využity prostředky SFDI. Velká Polom mění velmi výrazně svou tvář. Přijďte se podívat, rádi Vás uvítáme.

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1288. Obec byla během druhé světové války osvobozena Rudou armádou dne 26. dubna 1945.

(Zdroj: Wikipedie)

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1288. Obec byla během druhé světové války osvobozena Rudou armádou dne 26. dubna 1945.
  • Kazimír Tomášek (1817 – 1876)  český katolický kněz a národní buditel
  • kostel svatého Václava
  • fara
  • hřbitovní zeď vystavěná suchým zděním
  • vodní tvrz Milotičky ze 13. století
  • středověká sýpka

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz