Velenice (okres Nymburk)

289 01, Velenice, Tel.: +420 325 635 114, info@obec-velenice.cz
Velenice/Společnost - Velenice
Územím obce prochází silnice 32 Libice nad Cidlinou - Jičín. Železniční trať ani stanice na území obce nejsou. Dopravní obslužnost zajišťují autobusové linky.

Na území této obce bylo před 4000 lety sídliště lidu zvoncových nádob. Nejstarší písemná zmínka o obci pochází z roku 1305.

Velenice jsou starou českou osadou s názvem odvozeným od Velena, což byl pastýř. Nejstarší písemná zmínka o Velenicích zní: "Král Václav II. daroval roku 1305 ves Velenice a 12,5 lánu polí v Podmoklech na královském panství Poděbradském v náhradu za odejmuté statky klášteru jeptišek Benediktínek u sv. Jiří na Hradě Pražském". V roce 1305 byly připomínány jako klášterní majetek a roku 1437 je dal zapsat císař Zikmund k poděbradskému panství. Původně rychtářský dvůr byl povýšen roku 1530 na manství. Po třicetiletých válkách se udržovalo dlouho tajné protestantství. Po vydání josefinského patentu byla ve vsi vystavěna roku 1785 tzv. toleranční modlitebna. U ní fara z opukového zdiva z roku 1830. Další zajímavostí je litinový kříž z konce 19. století a několik kamenných barokizujících lidových staveb. Číslování domů ve Velenicích pochází z roku 1770.

Rok    Počet obyvatel
1782    80 katolických občanů
1826    698 duší (Velenice 257, Novohrady 441)
1921    620 obyvatel (Velenice 246, Novohrady 374)
1921    128 domů (Velenice 49, Novohrady 73)

V roce 1924 bylo k žádosti místní obce Velenice povoleno ministerstvem vnitra, aby osady Velenice a Novohrady byly sloučeny v jednu osadu zvanou Velenice.

Datum    Novodobý vývoj obce
1924 - 1979    existence samostatné obce Velenice
2. 10. 1979    schválení sloučení Místních národních výborů Činěvse a Velenic
10. 1. 1980    první společná schůze po sloučení místních národních výborů
5. 6. 1981    volby do Místního národního výboru v Činěvsi
1. 12. 1990    ustavující zasedání obecního zastupitelstva po znovuosamostatnění obce Velenice

  • Evangelický toleranční kostel z roku 1785 (Českobratrská církev evangelická)

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz