Věchnov

593 01, Věchnov, Tel.: +420 566 552 128, obec.vechnov@worldonline.cz
Věchnov/Společnost - Věchnov
Počet obyvatel:                335
 - v produktivním věku:    232
Průměrný věk obyvatel:    37 let
Katastrální výměra:          681 ha

Název obce se v pramenech poprvé objevuje v roce 1325, a to v podobě Wiechnow. V dalších letech se podoba názvu obce mění. V roce 1343 se obec podle pramenů jmenovala Wechnaw, 1609 Wiehniow, 1718 Wiehnow, 1720 Biechniow, 1751 Wiechnow, 1846 Wiechnow a Věchňov, 1893 Wěchnow a až od roku 1915 Věchnov.
 
Název z roku 1893 dokládá tabule Obecního úřadu, umístěná v současné době v Městském muzeu v Bystřici n.P. Etymologicky by šlo název odvodit od uhlíře Věnavy, o kterém se zmiňuje i první obecní kronikář.
 
Od konce 19. století se v místním lomu „Železinka“ těžila železná ruda, která byla dále zpracovávána ve štěpánovských slévárnách. Kvalita rudy však nebyla příliš vysoká, později byla ruda využita ke stavbě silnic. V 80. letech 20. století sloužil lom jako skládka pevného domovního odpadu.
V období druhé světové války byl věchnovský občan židovského původu Bedřich Fabián odvlečen do koncentračního tábora v Mauthausenu, kde byl v roce 1942 ve věku 37 let zastřelen. Jeho jméno je vepsáno na stěně Pinkasovy synagogy v Praze.

V letech 1981 – 1992 byl Věchnov součástí města Bystřice nad Pernštejnem.

  • kapli  sv. Antona byla vysvěcena poměrně nedávno v roce 1956. Nahradila malou kapličku, která byla současně s výstavbou nové kaple zbořena.
  • budova školy z roku 1887, která v současné době slouží jako mateřská škola. Je zde umístěna kancelář obecního úřadu. Před budouvou se nachází pomník s bustou prezidenta T.G.Masaryka se jmény místních občanů, kteří padli v obou světových válkách.

 


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz