Vážany (okres Vyškov)

682 01, Vážany, Tel.: +420 517 361 155, obec.vazany@seznam.cz
Vážany/Společnost - Vážany
Z občanských sdružení v obci zůstal aktivní pouze Sokol, který ve spolupráci s obecním úřadem udržuje dřívější tradice, mezi které patří krojované ostatky zakončené pochováváním basy a hodová zábava na svatého Jiří.


Z dalších tradic se jedná o stavění máje, kterou staví mládež,

Vážany se připomínají k roku 1348, kdy byly patrně majetkem pánů ze Švábenic.  Později byla obec rozdělena na několik dílů a jako majitelé se zde střídala drobná a střední šlechta. Mezi nejznámější patřil Znata z Melic, který tento majetek odkoupil v roce 1406.  Od roku 1510 náležely Vážany ke statku moravskopruskému, který roku 1674 koupil  Lev Vilém z Kounic a od té doby pak patřily již pod panství slavkovské.

Obec se nachází jihovýchodně 9 km od okresního města Vyškova a leží v průměrné nadmořské výšce 290 m. Rozloha obce je 546 ha. V současné době má obec 463 obyvatel.( v roce 1930 měla obec Vážany 713 obyvatel, v roce 1960 již tento počet klesl na 647 – tato klesající tendence pokračovala – vliv měla migrace obyvatel do Vyškova )

Škola byla v naší obci založena v roce 1898, mateřská škola byla zřízena v této budově v roce 1946.

V roce 1911 byla v obci založena družstevní mlékárna, v roce 1882 hasičský sbor, v roce 1919 Sokol  a mnoho dalších spolků se traduje s datem založení kolem roku 1900.

Obec byla osvobozena 29.dubna 1945.

  • Antonín Procházka - akademický malíř , narozen v roce 1882, na rodném domě má zasazenu pamětní desku.
  • kaplička svaté Rozálie, postavena v roce 1695 Moravskými bratry na cestě ze severní Moravy.Stavba obklopená starými lípami, které údajně pamatují napoleonské války, byla zasvěcena sv. Rozálii na ochranu vesnice proti epidemiím a časem se stala jedním ze zastavení na pouti do Žarošic. I po třech staletích si toto místo uchovalo genia loci. Místní památka s největší kulturní a duchovní hodnotou byla opět slavnostně vysvěcena 5. září 2010.
  • zvonička na návsi
  • 5 památných křížů v okolí obce

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz