Varvažov

397 01, Varvažov, Tel.: +420 382 289 173, ouvarvazov@seznam.cz
Varvažov/Společnost - Varvažov
Varvažov leží 20 km severně od Písku, 5 km západně od hradu Zvíkova a patří k obcím s nejlépe dochovanou lidovou architekturou. Proto byl v roce 1995 vyhlášen památkovou zónou. Historii Varvažova lze rozdělit do dvou významných etap. Ta první je spojena s Řádem Maltézských rytířů (Johanitů), který vlastnil Varvažov a okolí téměř 800 let, ta druhá s rodem Schwarzenbergů, kteří Varvažov koupili v roce 1847 a vlastnili do roku 1948. Po roce 1989 byl rodu majetek vrácen v restituci.
Celková výměra obce je 2514 ha, z toho největší část zaujímají lesy (1657 ha). Katastrální území Varvažov (1142 ha) tvoří 3 části - Varvažov, U mostu a Varvažovská Paseka. Ke katastrálnímu území Zbonín (1372 ha) patří osady Štědronín-Plazy a Ochoz. Nadmořská výška obce je od 342 do 447 m.n.m. .

Historii Varvažova lze rozdělit do dvou významných etap. Ta první je spojena s Řádem Maltézských rytířů (Johanitů), který vlastnil Varvažov a okolí téměř 800 let, ta druhá s rodem Schwarzenbergů, kteří Varvažov koupili v roce 1847 a vlastnili do roku 1948. Po roce 1989 byl rodu majetek vrácen v restituci.

První písemná zmínka pochází z roku 1387. Obec byla majetkem řádu rytířů sv. Jana Jerusalemského johanitů a byla spravována ze Strakonic. Ze středověkého řádového dvorce s kostelíkem vznikla později tvrz a posléze zámek. Okolo renesančního zámku byl postupně přistavěn rozsáhlý hospodářský dvůr. Prvotní zástavba vesnice okolo návsi se postupně rozšířila díky chalupnické výstavbě na část okolo říčky Skalice. Tato část obce se nazývá U mostu. Majetkem církve zůstala obec až do doby prodeje v roce 1847, kdy byla prodána rodu Schwarzenbergů a byla jimi připojena k čimelickému panství. V jejich držení byla až do roku 1948.

Varvažov byl vyhlášen vesnickou památkovou zónou roku 1995.

 • Kostel sv. Kateřiny - raně gotické kněžiště je nejstarší památkou a dominantou v obci. Nachází se na návsi. Klenba presbyteria je z druhé poloviny 13. století. Roku 1600 byla provedena přístavba. Barokní přestavba se uskutečnila v roce 1718.
 • Barokní zámek Varvažov se nachází v těsném sousedství kostela svaté Kateřiny. Dříve sloužil jako letní rezidence johanitů a byl postavený v 18. století velkopřevorem hrabětem Emanuelem Václavem Krakovským z Kolovrat na základech středověké tvrze a poblíž původního starého zámku. Okolo zámku se zde nacházejí hospodářská a obytná stavení. Součástí zámku býval i pivovar. V 19. století sloužil zámek jako škola. Okolo zámku je zahrada, která je obehnaná kamennou zdí.
 • Usedlosti na návsi v klasicistním stylu (zejména čp. 10 - se špýchárkem, nebo čp. 7). U usedlosti čp. 10 se u ohradní zdi s bránou nachází výklenková kaple.
 • Výklenková kaple zasvěcená svatému Janu Křtiteli se zajímavě řešenou stříškou se nachází u silnice, která spojuje obě části obce. Uvnitř je tento nápis : Památce V. A. STEINBACHA děkana ve Varvažově.
 • Další kaple z roku 1893 se nachází v dolní části obce a je zčásti zastavěná do ohradní zdi stavení. K této kapli se váže pověst, že byla postavena jako projev díků za uzdravení nemocného synka sedláka ze statku.
 • Další výklenková kaple se nachází poblíž návsi, přímo u silnice.
 • Výklenková kaple se nachází nad Bártíků mlýnem na kraji louky u cesty do Podelhoty.
 • Hřbitovní kaple na místním hřbitově pochází z 20. století. Před touto kaplí je kamenný kříž.
 • Barokní kamenný most přes řeku Skalici s barokní výklenkovou kapličkou, která je zasvěcena svatému Janu Nepomuckému.
 • U Mostu - soubor roubených domů (čp. 127 došková střecha)
 • Pozdně klasicistní patrový mlýn z 19. století s neobvykle řešeným průčelím se nachází v údolí říčky.Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz