Uzeničky

388 01, Uzeničky, Tel.: +420 383 490 015, ouuzenicky@tiscali.cz
Uzeničky/Společnost - Uzeničky
Dopravní obslužnost obce je zajišťována pouze autobusovou dopravou linkami do Blatné, Strakonic, Březnice, Příbrami a Prahy.

Obec má ve své správě hřbitov v obci Černívsko s 250 hrobovými místy a přilehlým kostelem ( v majetku církve )

 

Nadmořská výška
Uzeničky 486 m.n.m. Černívsko 436 m.n.m.

Souřadnice (DMS)
Uzeničky 49° 28' 60N 13° 56' 60E  Černívsko 49° 28' 0N 13° 55' 60E

 

zajímavosti v okolí:

Křikava
Zřícenina hrádku Křikava se rozkládá na ostrohu na Velkým Černívským rybníkem u obce Černívsko. Hrádek je připomínán již v roce 1357, kdy byl v majetku rytíře Huka z Dornštejna, který byl hofmistrem císařovny Blanky. Koncem 14. století přešel do majetku Přibka a Jindřicha z Křikavy. V roce 1402 byla Křikava dobyta a vypleněna Dobešíkem z Boru.. Krátce nato jej Jindřich z Křikavy opustil. Neobývaná stavba začala chátrat a pustnout. Koncem 15. století připadl již značně zpustlý hrad i se vsí Černivskem Taškovi z Drahenic a ten ho připojil ke statku v nedalekých Uzenicích.
 
Hluboký příkop odděluje hrad od ostrohu. Čtvercový horní hrad má směrem k příkopu zaoblené rohy. Zbytky hranolové věže jsou dosud 4 m vysoké. V sz. rohu jsou zbytky stavení a točité schody k zasypanému sklepu.

Kostel Nejsvětější Trojice
Farní kostel v Černívsku je postaven na strmém pravém břehu zdejšího rybníka. Pochází zřejmě ze 14. století, prošel důkladnou barokní přestavbou roku 1722. Opraven roku 1933 a v 90. letech 20. století. Vnitřní zařízení pochází většinou z poloviny 18. století, nejcennějším artefaktem je Madona z doby kolem roku 1520.
 
Kolem kostela se nachází funkční hřbitov, ohrazený kamennou zdí (později rozšířený k severu). Západně od kostela najdeme bývalou faru, barokní stavbu z poloviny 18. století, právě procházející důkladnou přestavbou pro nového majitele, který ji opatřuje vysokou ohradní zdí

 

 

Křikava
Zřícenina hrádku Křikava se rozkládá na ostrohu na Velkým Černívským rybníkem u obce Černívsko. Hrádek je připomínán již v roce 1357, kdy byl v majetku rytíře Huka z Dornštejna, který byl hofmistrem císařovny Blanky. Koncem 14. století přešel do majetku Přibka a Jindřicha z Křikavy. V roce 1402 byla Křikava dobyta a vypleněna Dobešíkem z Boru.. Krátce nato jej Jindřich z Křikavy opustil. Neobývaná stavba začala chátrat a pustnout. Koncem 15. století připadl již značně zpustlý hrad i se vsí Černivskem Taškovi z Drahenic a ten ho připojil ke statku v nedalekých Uzenicích.
 
Hluboký příkop odděluje hrad od ostrohu. Čtvercový horní hrad má směrem k příkopu zaoblené rohy. Zbytky hranolové věže jsou dosud 4 m vysoké. V sz. rohu jsou zbytky stavení a točité schody k zasypanému sklepu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kostel Nejsvětější Trojice
Farní kostel v Černívsku je postaven na strmém pravém břehu zdejšího rybníka. Pochází zřejmě ze 14. století, prošel důkladnou barokní přestavbou roku 1722. Opraven roku 1933 a v 90. letech 20. století. Vnitřní zařízení pochází většinou z poloviny 18. století, nejcennějším artefaktem je Madona z doby kolem roku 1520.
 
Kolem kostela se nachází funkční hřbitov, ohrazený kamennou zdí (později rozšířený k severu). Západně od kostela najdeme bývalou faru, barokní stavbu z poloviny 18. století, právě procházející důkladnou přestavbou pro nového majitele, který ji opatřuje vysokou ohradní zdí

Prvotní informace o obci se vztahují k tvrzi v Uzeničkách z roku 1260 a zřícenině hradu Křikava, který je připomínán okolo roku 1345.

  • Křikava
  • Kostel Nejsvětější TrojiceHlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz