Úsilné

370 10, Úsilné, Tel.: +420 387 225 017, info@usilne.cz
Úsilné/Společnost - Úsilné
V roce 1965 byl vybudován a v roce 2000 opraven rybník, který má dnes významnou krajinářskou hodnotu díky své přirozené modelaci břehů a doprovodné vegetaci, nezastupitelná je i protipovodňová funkce, jak se ukázalo v posledních letech.

Fotbalové a nohejbalové hřiště společně s plochou pro tenisové kurty vytváří základ sportovního areálu. Pro setkávání místních občanů i turistů slouží posezení "Pod kaštany", které navazuje na provoz místního hostince. Obcí prochází cyklotrasa spojující výletní místa Hluboká nad Vltavou a Třeboň a turistické trasy pro pěší i cykloturisty vedoucí do okolí Č. Budějovic směrem na Libnič a do komplexu Mojského lesa. V zimním období je tato oblast vhodná i pro běžecké lyžování.

Poloha obce uprostřed turisticky atraktivní oblasti nabízí prostor pro rozvoj podnikání v cestovním ruchu, ubytování a stravovacích kapacit.

I přes rozsáhlou modernizaci obce je kladen důraz na zachování a obnovu původní architektury, stále jsou dodržovány staré zvyky a tradice, mezi něž patří stavění májky, velikonoční koledování a v neposlední řadě znovuobnovená tradice S vatováclavské pouti, která je spojena se setkáním rodáků a přátel obce. Již více než 30 let probíhají každoročně třídenní Dětské dny radosti.

První zmínka o osadě pochází z roku 1333, kdy král Jan Lucemburský věnoval špitálu sv. Václava v Budějovicích sedm lánů ve vsi Hoslové (Úsilném).

Za vlády císaře Rudolfa II. byl mezi Úsilným a nedalekými Hůrami založen důl sv. Eliáš, ve kterém se těžilo 1600 centů stříbra ročně. V dole neustále přibývalo vody, která se stahovala z Vesecké a Libničské štoly. Potíže s odvodňováním měla vyřešit Eliášova štola, jejíž budování bylo započato 20. července 1574 směrem z Úsilného a trvalo s přestávkami zhruba 200 let. V době, kdy hotové dílo mohlo přispět k odvodňování dolů, bylo dolování již v úpadku. Štola vyúsťuje v Úsilném na zahradě domu číslo 68 na úpatí jihozápadního svahu ve výšce 400 m n.m. V polovině 20. století zásobovala vydatně město České Budějovice kvalitní pitnou vodou. V současné době vedení obce uvažuje o zpřístupnění části štoly pod obcí veřejnosti.

  • Eliášova dědičná štola - někdejší odvodnění rudolfovských stříbrných dolů ze 16. až 18. století . Po rekonstrukci zahájené v létě 2008 byla zpřístupněna veřejnosti.
  • Kaple sv. Václava, pseudogotická z roku 1900, vyzdobená zobrazeními křížové cesty od akad. malířky a grafičky Renaty Štolbové
  • Statky ve stylu selského baroka (zejména č.p. 1 U Sukdolů a č.p. 9 U Prokšů)
  • Boží muka u silnice na Nemanice
  • Boží muka při polní cestě na Libnič
  • Kamenný kříž u též cesty
  • Křížek směrem k Borku
  • Pomník padlým ve válce

 


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz