Urbanice

503 27, Urbanice, Tel.: +420 495 588 120, urbanice@urbanice.cz
Urbanice/Společnost - Urbanice
V č. p. 1, které stálo na místě dnešních Urbanic zřejmě jako vůbec první, byla zřízena zájezdní hospoda. Hospoda pamatovala již rok 1818, tehdy byla stavěna zmiňovaná císařská silnice.

První zmínka o obci je z roku 1549. To koupil Libčany pan Jindřich V., rytíř z Vysoké. V roce 1561 přikoupil Práskačku, Sedlici, Chrástnici (Krásnici), Drbanice (dnešní Urbanice), které k Libčanům přidal. Po jeho smrti byla majitelkou až do roku 1574 jeho paní Anna.

Potom panství přešlo na majitele Petra Nejedlého do roku 1589. Po jeho smrti se provdala jeho choť za rytíře Tobiáše Nejedlého. Ten v roce 1620 i se ženou zemřel. Zůstali po nich děti Johanna Dorota a Teodor Maxmilian. Roku 1616 připadlo panství sestře Dorotě, jako nejstarší. Provdala za Jana V. Zárubu z Hustířan. Tomuto pánovi byl celý jeho statek roku 1622 vzaty v plán a přiděleny ke Královské komoře. Bylo to pro účast v povstání proti králi Ferdinandu II. v roce 1618 a po bitvě bělohorské (svedené dne 8. listopadu 1620). Nešťastný pán z Hustířan zemřel hořem a bídou roku 1629 v Sasku jako vyhnanec, oloupen o své statky a majetek.

Kdo v dalších letech naší osadu s Praskačkou, kde bývala zemanská tvrz, od Královské komory odkoupil není známo. Ani jak pozdější majitelé v poddanost k panství Libčanskému připadli.

Až o něco později se dostalo toto panství do rukou hraběte Jana Straky, pána z Nedabilic. O něm vypráví pověst, že byl na své poddané velice zlý. Hrabě Straka zemřel v roce 1720. K panství Libčanskému patřili také svěčenské statky Okrouhlice a Horni Teplice. Opět se stalo panství majetkem Královské komory.

Jméno zmiňovaného hraběte Straky bylo vyryto na jednom zvonu v Praskačce v kostele. Ten byl v té době vystavěn a náležel pod Libčanský patronát. Jeho jméno bylo na zvonu až do roku 1917. V tento rok zvony, stejně jako i mnoho jiných zrekvírovány starou rakouskou vládou k vojenským účelům. Byly odvezeny do Vídně a rozlity. Až v roce 1872 (1886) je koupil majitel hrabě Jan Harrach.

V době kdy větší část pozemků naší vesničky patřila ke královské komoře, koupili někteří občané z Urbanic větší části těchto pozemků. V době, kdy přešlo toto panství na pana Hraběte Harracha, nezůstalo nic z naší vesnice pod Libčanským panstvím.

Další zmínka o naší osadě se uvádí v 17. století. Ještě tzv. císařská silnice nebyla. Cesta pro formany k Praze vedla od Kuklen přes Turavy, kde stával větrný mlýn (majetek Libčanského panství) dále přes dnešní Průhon k Urbanicím - vedle staré kovárny (č. p. 28) ke Lhotě a dále na Prahu.

 

  • Staletá stodola v č.p. 5 - Postavena byla v minulém století Františkem Pulpánem. Jednalo se o stodolu o rozměrech 15 m na šířku a 40 m na délku včetně dvou uzavřených průjezdů - mlatů
  • Švehlova lípa - K uctění velikého státníka Antonína Švehly, který vyšel ze selského lidu a jako ministerský předseda obezřetně spravoval náš stát, byla v roce 1936 zasazena lípa
  • Pomník Mistra Jana Husa - Okraj obecního lesa při cestě k Pašátu. Dne 30. června 1929 zde byl odhalen památník k poctě Mistra Jana Husa. Památník dal na vlastní náklad postavit Sbor dobrovolných hasičů
  • Památník Padlých - Památník byl postaven na oslavu osamostatnění naší republiky a zároveň jako památník místním padlým spoluobčanům v I. světové válce
  • Socha Panny Marie - Sousoší představuje Pannu Marii. Vystavěno roku 1908 za peníze z vydražené místní honitby na 6 let dopředu
  • Zvonička - Historie vzniku obecního zvonku známa není. Na zvonečku ale byl uvedený letopočet Léta Páně 1803. V místě kamenného pomníku Božích muk také stávala dřevěná zvonice. Jednalo se o vysoký dubový, na hoře rozsochatý sloup, na němž byla připevněna stříška. V rozsochách byl zavěšen zvonek. Zvonička tohoto popisu zde stála od roku 1860
  • Obecní Boží muka - omník zvaný Obecní muka byl postaven roku 1860 na náklad sousedů urbanských. Muka představují Pána Ježíše na kříži. Kolem pomníku byla malá dřevěná zahrádka a okolo vysázeno 5 líp

 


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz