Unkovice

664 63, Unkovice, Tel.: +420 547 238 810, obecunkovice@volny.cz
Unkovice/Společnost - Unkovice
V současné době Unkovice mění svou tvář a to díky finančním prostředkům získaným z fondů EU. Místní spolky a organizace, za podpory obce, pořádají každoročně velký počet společenských akcí, které si oblíbili a pravidelně se jich účastní nejenom místní občané, ale také návštěvníci z blízkého i širokého okolí.

Zatím nejstarší zjištěná písemně doložená zmínka o Unkovicích pochází z roku 1278, z časů, kdy patřily Velehradskému klášteru. Ve znaku znázorněný románský kalich byl darován unkovickému kostelu hrušovanskými farníky v roce 1593 a p řipomíná náboženskou tolerantnost místních obyvatel, z nichž většina se v 16. století přiklonila k protestantizmu. K této době se váže i počátek existence školství v obci, u jehož zrodu stál Karel starší ze Žerotína. Současná budova školy byla vystavěna v roce 1893 a svému účelu slouží bez přestávky až do dnešní doby.

  • Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz