Unín

679 24, Unín, Tel.: +420 549 427 054, info@unin.cz
Unín/Společnost - Unín
V roce 1960 byla za obcí v místní lokalitě "Střela" vybudována kasárna pro vojenský útvar raketových vojsk. V obci pak byly postaveny byty pro vojáky z povolání. Veškeré lesy v k. ú. Unín a Hluboké byly předány do využívání MO – vojenským lesům Plumov, které ještě před jejich navrácením jako historického majetku obce je vydrancovali. Vojenský útvar skončil svoji činnost k 31.12.1990. Samotný objekt vojenské hlásky byl darován obci darovací smlouvou v roce 2005.

Obec byla založena jako osada pravděpodobně ve 14 stol. přičemž první písemná zmínka se datuje z roku 1341. Postupně se vyvíjela až po dnešní dobu. Unín je stará obec a stojí na místě, kde kdysi bývalo tzv. Hradisko, jehož místní název se uchoval podnes a ze kterého byl vytvořen alodní dvůr. Bývalé dvorské pozemky drží majitelé domů č.p. 14 a 23. Nejstarší listinný zápis pochází z roku 1349. Tehdy patřily čtyři lány pánům z nedalekého Trmačova, s jehož osudy zůstává tato ves i nadále spojena. Původní název obce zněl YNYN, který se postupně měnil. V roce 1718 to byl UNIN, v roce 1720 HUNIN a od roku 1924 nese obec název UNÍN. 

  • Kostel svatého Petra a PavlaHlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz