Úlice

330 33, Úlice, Tel.: +420 377 914 204, obeculice@quick.cz
Úlice/Společnost - Úlice
Správní území obce zahrnuje tři katastrální území – Hracholusky nade Mží, Kníje a Úlice o celkové rozloze 1.324 ha. Obec se dělí na pět místních částí – Hracholusky, Jezná, Kníje, Nová Jezná a Úlice. Ke konci roku 2011 je v obci trvale hlášeno 424 obyvatel.

První písemná zmínka o obci se datuje rokem 1329, kdy se poprvé psal jistý Markvart z Úlic. U vzniku tvrze a vsi stáli vladykové Úličtí z Úlic, jejichž znak měl tři černá břevna ve zlaté polovině polceného štítu, druhá červená polovina byla prázdná. Tito byli zchudlou odnoží znamenitého a mocného rodu Drslaviců na Plzeňsku. Drslavicové byli spřízněni s rodem knížecím a hráli významnou úlohu v dějinách západních Čech. Vymřeli krátce po r. 1576 Václavem Úličkou z Úlic, hejtmanem křivoklátským. Vladykové Úličtí z Úlic ustoupili již ve XIV. století pánům Plešnickým, kteří se pak psali Úlickými z Plešnic a ve znaku měli v černém štítu stříbrný džbán s uchem vlevo obráceným.

Po okleštění Československa v r. 1938 se Úlice staly součástí tzv. Sudet. Po skončení      II. světové války byla většina německého obyvatelstva odsunuta a chalupy a drobná hospodářství přidělena dosídlencům z vnitrozemí. Na zkonfiskovaném majetku hospodařil Státní statek Úlice až do r. 1993.

  • Zámek Úlice
  • Kaple svatého Vavřince
  • Boží muka
  • barokní kaple sv. Diviše postavená roku 1682
  • socha sv. Jana Nepomuckého

 


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz