Úherce

K Mexiku, 330 23, Úherce, Tel.: +420 377 931 314, uherce.starosta@seznam.cz
Úherce/Společnost - Úherce
O vsi Úherce se zmiňuje již papež Gregor V. v potvrzovacím spise z r. 1272. Nejstarší tvary slovanského pojmenování obce vznikly z názvu kmene nebo lidového názvu. Zřejmě dle ves obývajících Uhrů. Král Přemysl Otakar daroval vesnici urozenému Drslavu ze Žinkov. Po jeho smrti r. 1213 připadá ves jeho dceři Helze jako věno. Ta po smrti svého otce a manžela složila do rukou prvního probošta Zdislava za přítomnosti olomouckého arcibiskupa Robertuse slavnostní slib a všechen svůj majetek předala pod správu kláštera v Chotěšově. Toto bylo později potvrzeno písemně králem Přemyslem Otakarem. Jediná památka, která na Helgu zbyla, je studna u kostela. Studna se nazývá Helga a je celá vyzděná kamenem. V 15. století se v obci nacházely 4 selské usedlosti, jejichž dělením mezi děti a vnuky vzniklo 22 selských statků. V roce 1490 zde probošt Tristanus uzavřel smlouvu o založení rybníka Chobot se dvěma hrázemi. Sedlákům, jejichž louky a pole byly ohroženy záplavami, odpustil dávky a přidal louky a pole kolem celého dvora.

Svobodný výčep piva
16.století

K tomu však došlo až v r. 1511, kdy probošt Clemens dodržel smlouvu a dal obci nejen pozemky, ale navíc povolil obci zavedení svobodného výčepu piva. Tato smlouva ve formě darovací listiny se stala základem svobody rozvoje obce. Ale již v příštím století chtěl vrchní soudce z Líní upřít obci její práva, a tak si občané stěžovali proboštovi Domenicu Peterkovi, který nařízení soudce odmítl a 22. září 1729 přiznal obci všechna práva a svobody. Jako odměnu za toto rozhodnutí slíbili tehdejší obyvatelé, že navozí zdarma 300 for materiálu na klášterní stavby. Tohoto slibu využil až nástupce probošta Peterky probošt Schniedel. Ten následně vyšel vstříc žádosti úhereckých o stavbu kostela.

Stavba prvního kostela
18.století

Kostel byl dostavěn v r. 1739. Zasvěcen byl patronovi sv. Josefu a přidělen pod správu chotěšovské fary. Nařízená regulace Frantička Josefa II z r. 1782 převedla úhereckou kostelní odnož na samostatnou faru. V r. 1785 byl kostel obsazen samostatným farážem, který zde sloužil pravidelné mše. Do dokončení fary v r. 1787 byl ubytován u místních sedláků. Pvní biřmování proběhlo v Úhercích 4.7.1828.

  • genmjr. Jan Roman IRVING

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz