Ubušínek

592 65, Ubušínek, Tel.: +420 566 573 353, obec.ubusinek@quick.cz
Ubušínek/Společnost - Ubušínek
První kolonisté do tohoto kraje přišli nejspíše z povodí Svratky – Dalečína. Ve 14. století náležel Malý Ubušín (Ubustyn minori) pánům z Pernštýna. Roku 1390 zapsal Vilém z Pernštýna své manželce Anežce věno na Malém Ubušíně.

Pernštejnský rod pocházel z Medlova od Pohořelic, o němž jsou poprvé zmínky z r. 1174. V roce 1500 osvobodil Vilém z Pernštejna Malý Ubušín od povinnosti čepování panského vína a roku 1515 od bezplatného vožení ryb panských.

O původu jména obce není nic známo. Patrně vzniklo odvozením od osobního jména Ubuša, nebo Unša, které se v rodě Pernštejnů v těch dobách často vyskytovalo.

Malý Ubušín patřil (společně s dalšími 11 sousedními obcemi) pod panství kunštátské od roku 1590 až do zrušení poddanství v roce 1848. Až do té doby spravovali obec rychtáři, jmenovaní kunštátskou vrchností. Od roku 1850 do roku 1960 byl Ubušínek samostatnou obcí. Kvůli územní reorganizaci byla obec roku 1960 přičleněna nejprve k sousednímu Ubušínu, později k Sulkovci a poté i se Sulkovcem pod správu střediskové obce Rovečné. V roce 1990 po obecních volbách využili občané vhodné příležitosti a získali opět statut samostatné obce.

  • Hospoda
  • Dům čp. 5
  • Dům čp. 8

 


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz