Tvrzice

384 22, Tvrzice, Tel.: +420 723 505 689, obectvrzice@seznam.cz
Tvrzice/Společnost - Tvrzice
Obec byla založena v roce 1315 královnou Eliškou Přemyslovnou. V r. 1490 je uváděna jako osada příslušející k hradu Hluboká. V roce 1595 získal Tvrzice Jindřich Chřepický z Modlíškovic, jenž si při západní straně obce postavil renesanční tvrz. Hospodářský dvorec obestavující tvrz byl postupně přestavěn v pravidelný barokní velkostatek. V roce 1666 byl statek prodán Karlu Leopoldovi Caretto - Millesimovi. V roce 1676 koupil "Twrzyce" Matyáš Wunschwitz. V roce 1680 se stal majitelem Gundakar Ditrichštejn. Dtirichštějnové dali tvrz koncem 17. století zbourat. Název vsi není odvozen od zdejší tvrze, ale od "tvrzových" lidí, kteří zde žili. Poslední vlastník statku byl pan Pektor, který prodal areál firmě"ARET"a firmě"LIVA".

V lokalitě obce za dvorem objevil střepy ze sídliště z doby hradištní jihočeský archeolog Bedřich Dubský. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1315, jež dokládá založení „Twrzicze“ královnou Eliškou Přemyslovnou, manželkou Jana Lucemburského. Podle urbáře panství Hlubockého (založeného roku 1490, Registra hlavnie zbožie Hlubockého) obsahovalo toto panství několik rychtářství, přitom ves Tvrzice byla přidělena rychtářství Milejovskému. Registra dále podávají seznam osedlých ve Tvrzicích takto: Jan Macek, Václav na Čermákovském, Prokop, Matúš, Bušek a Martin úředník.
 
V roce 1552 byla odprodána ves Tvrzice (jako součást úřadu Milejovského) z panství Hlubockého Vilémovi z Rožmberka. V urbářích z roku 1580, 1589 a 1593 je ves Tvrzice uváděna jako součást panství Helfenburk. Díl tvrzický koupil za 6.900 kop od Rožmberků 9.srpna 1595 Jindřich s Adamem Chřepickým z Modliškovic. Jindřich s bratrem Václavem si zde vystavěli v 16. nebo 17. století renesanční tvrz. V roce 1654 byla v Českém království provedena generální vizitace daňových povinností (Berní rula), která zachytila ves Tvrzice jako dobršsko–tvrzický majetek Ctibora Václava Chřepického z Modliškovic († 1668), posledního z rodu zde sedícího, s výčtem rolnických gruntů takto: rolník jenž qualitates osedlého má Jan Kuta a rolník vnově osedlý Václav Bejšovec (každé hospodářství s výměrou polí 20 strychů) a dále tři grunty pusté, zjevně neblahý důsledek vleklé třicetileté války a epidemií. Od Chřepických Tvrzice koupil v roce 1666 Karel Leopold hrabě Caretto – Millesimo, již jako součást vlachobřezského panství. Dalším majitelem v roce 1676 byl baron Matyáš Gottfried z Wunschwitz. V roce 1680 se stal majitelem Gundakar hrabě z Dietrichsteina. V roce 1858 vymřel tento rod po meči a hraběnka Ditrichsteinová se provdala za hraběte Jana Bedřicha Herberstaina. Na základě zákona o pozemkové reformě z roku 1919 začala parcelace panství a velkostatku hraběte Josefa Herberstaina, který následně odprodával dílčí části svého rozsáhlého majetku. Zbytkový dvůr ve Tvrzicích bez cihelny převzal 1.října 1924 Státní pozemkový úřad a dvůr následně koupil dosavadní hospodářský správce František Pektor 1.února 1925 už i s cihelnou. Obdobně změnily majitele ve Tvrzicích i panská kovárna čp.20 a hajnice čp.17 na Ovčíně. Od 1.února 1949 došlo v zemi ke změně územní organizace správy a Tvrzice byly připojeny ze strakonického okresu do okresu Prachatice.

Po 2.světové válce hospodařil vedle soukromých zemědělců před založením družstva ještě Karel Pektor na zbytkovém statku vzniklém po pozemkové reformě.

Po roce 1948 bylo ponecháno Pektorovi už jen 14 ha a po 2 letech převzal pozemky Státní statek. V roce 1957 bylo založeno ve Tvrzicích jednotné zemědělské družstvo (tzv. III. typ JZD), Pektorův statek využilo JZD pro správu a živočišnou výrobu. Společně s Bohunicemi postavilo v r.1963 JZD nový čtyřřadový kravín, který pak využíval i Újezdec. Pro získání nových pracovních sil do družstva postavilo JZD v r.1967 montovanou finskou dvoubytovku. Následně v srpnu r.1969 zahájilo JZD novostavbu první zděné čtyřbytovky s předáním v roce 1972, druhou čtyřbytovku dokončili v roce 1974 a v roce 1975 dokončili šestibytovku. Ze školy, která byla zrušena, bylo vybaveno pohostinství a v patře upraven sál.

Kroniku obce vedl do r. 2009 pan ing.Dvořák.  V současné se o kroniku stará  Eva Chroňáková.

  • Usedlost čp. 7, s původně žlutě-modrým štítem
  • Usedlost čp. 9, bez obytného domu
  • Usedlost čp. 11

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz