Tvrdonice

nám. Míru, 691 53, Tvrdonice, Tel.: +420 519 339 203, obec@tvrdonice.cz
Tvrdonice/Společnost - Tvrdonice
Obec leží na hraně vysoké říční terasy ve výšce 176 m nad mořem, nad současnou nivou řek Kyjovky a Moravy. První písemná zmínka pochází z roku 1264, kdy obec náležela k Týneckému, později Lichtenštejnskému panství. Roku 1538 byly Tvrdonice povýšeny na městečko. Od nepaměti byly zemědělskou osadou, jejíž důležitou součástí bylo rybářství. Tato skutečnost je zachycena i ve znaku obce. Ten nese na děleném štítě v horní půli hrozen, radlici a kolo, v dolní půli dvě dvojice rybářských háčků. Stejné znaky se objevují na obecním praporu, jehož používání parlament schválil obci na podzim r. 2002.

Dnes jsou Tvrdonice dynamicky se rozvíjející obcí s asi 2100 obyvatel, která dbá na ochranu stavebních památek, váží si tradice svých předků, které pečlivě udržuje a rozvíjí. Obec je lemována úrodnými poli a vinohrady. Vzácnou faunu a flóru nedotčené přírody prezentuje mozaika zachovalých luk a mokřadů. Poklady lužního lesa jsou zde chráněné v přírodní rezervaci Stiburkovská jezera.

Tvrdonice jsou také typickou podlužáckou obcí se vším všudy. Vinné sklepy a národopisný areál vás nenechají projet bez zastávky. Bohatý folklorní život zachovává po léta lidovou tradici. Vyvrcholením folklorního dění c regionu jsou národopisné slavnosti Podluží v písni a tanci. Konají se vždy první červnový víkend a rok co rok přilákají tisíce návštěvníků a milovníků podlužáckého folkloru.

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1264. Tvrdonice náležely k Týneckému, později k Lichtenštejnskému panství. Roku 1538 byly povýšeny na městečko. Na přelomu 16. a 17. století je oblast u Tvrdonic pod útoky Bočkajovců.V roce 1606 postihlo Tvrdonice zemětřesení. V 18.století se pole ve Tvrdonicích obdělávala trojpolním systémem. Zemědělci pěstovali především žito, pšenici a proso. Bohužel neměli dokonalé nářadí. Měli rádlo, které půdu neobracelo, ale jen rozrylo. Obyvatelé se živili i vinařstvím, rybolovem a chovem dobytka (odtud i ve znaku obce). Z tohoto století pochází i první zmínka o škole ve Tvrdonicích, kde se vyučovalo čtení, psaní, počtům a zpěvu. Obec patřila Lichtenštejnům. V první světové válce muselo narukovat 540 mužů, 24 se jich nevrátilo domů.

Památník padlých obětem první světové války se nachází v parku. Za druhé světové války se ve Tvrdonicích nacházela vysílačka skupiny Clay, která posílala zprávy do Londýna. Při osvobozování obce Rudou armádou 13. dubna 1945 padlo 17 občanů Tvrdonic a 49 vojáků Rudé armády. Byli pochováni v parku u mateřské školy a byla tam vztyčena pamětní deska. Roku 1954 se postavilo zdravotní středisko. 1956 se konají první Národopisné slavnosti v amfiteátru obce, poblíž Slovácké chalupy. V roce 1966 byl otevřen nový hřbitov, který se nachází kousek za čerpací stanicí, kousek od amfiteátru. Předtím hřbitov stával blízko hrobu Rudé armády výše uvedeného. Téhož roku byla postavena i nová Základní škola, umístěná mezi obcemi Tvrdonice a Kostice. Předtím děti navštěvovali školu na Náměstí Míru (první stupeň) a následně pak školu v sousedních Kosticích.

V sedmdesátých letech byl slavnostně odhalen památník osvoboditelům Tvrdonic s textem:

„    OBČANÉ TRVDONIC SVÝM OSVOBODITELŮM PŘI PŘÍLEŽITOSTI 30. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ. Dne 13. dubna 1945 osvobodila Rudá armáda Tvrdonice. Boj o osvobození obce z fašistického jha svedla vojska 4. gardového jezdeckého sboru generálporučíka F. V. Kamkova a 49. střeleckého sboru generálporučíka G. N. Těrentěva. Osvobození obce zaplatilo svými životy 58 sovětských vojáků. Sláva osvoboditelům! Věčná paměť padlým hrdinům!    “


Obec každoročně postihovaly záplavy řeky Moravy, které měly za následek přemnožení komárů. Z tohoto důvodu stát zredukoval tok Moravy (1976-77). Bohužel to mělo neblahý vliv na lužní lesy a začaly vysychat. Později se postavil systém kanálů. V osmdesátých letech obec postupně asfaltovala cesty a stavěla nové oblasti pro život. V těchto letech vzniklo i sídliště Poza, které bylo přejmenováno na ulici Plynárenská. Po roce 2000 byla opravena vnější fasáda kostela, bylo provedeno zateplení obecního úřadu a školy, ve škole se navíc buduje ekologický areál s altánem pro výuku, s malým amfiteátrem pro divadelní představení a bylo dokončeno nové hřiště pro míčové hry. V obci byla dále vyměněno osvětlení za nové, proběhlo zalesnění Náměstí Míru a došlo i k vybudování nové domovní ulice Tabule. Po roce 2010 byla vybudována nová komunikace z obce Moravská Nová Ves do Lanžhota přes Tvrdonice. (na fotografii nahoře) V rámci spolupráce s obcí Moravský Svätý Ján bylo vybudováno nové multifunkční hřiště ve sportovní oblasti Tvrdonic. Později se vybudovalo i dětské hřiště hned vedle multifunkčního.

  • Boží muka - Jedná se o trojbokou sakrální stavbu z 18. století na křižovatce hlavních cest nedaleko kostela. Je nejstarší dochovanou památkou v obci.
  • Socha svatého Jana Nepomuckého - postavena v roce 1841.
  • Kostel svatého Mikuláše - hlavní dominanta obce.
  • Slovácká chalupa
  • Památník osvoboditelům obce
  • Budova staré školy

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz