Tutleky

517 41, Tutleky, Tel.: +420 494 323 257, obec.tutleky@tiscali.cz
Tutleky/Společnost - Tutleky
Obec Tutleky je jednou z nejstarších osad v Čechách. Připomíná se roku 1323.
Vznik názvu obce se vysvětluje dvěma verzemi. Jedna z nich se uvádí v Pověstech Rychnovska od autora Stanislava Dvořáka. V době úpadku českého jazyka procházeli prý tudy dva cizinci, kteří tu nad správnou českou mluvou poklekli. Lidé si na toto místo ukazovali, říkali -,, tu klekli “- odtud název osady Tuklekli.

Pravděpodobnější verze je, že vesnice se dříve nazývala Tukleky , druhá část jména je od slova klúčiti (mýtiti lesy).

U Tutlek je samota Hradisko, staroslovanský ostroh nad potokem Štedrým. Stávala zde veliká hlásnice, věž, ze které se v době nepřátelského vpádu dávalo znamení ohněm. Má se též za to, že na tomto místě stával hrad nebo tvrz.

Osada Dubí, která tvoří s Tutlekami jednu politickou obec, se připomíná roku 1545.

K Tutlekám patří také dvůr Kostelecká Lhotka. První zmínka se uvádí ve 14. století, kdy se nazývá ,,Lhotkou Tlukačovou“.

Nejstarší kříž je v Dubí na obecním pozemku postavený roku 1800 s tímto nápisem:

            Z láski k Bohu a z wděcznosti
            Obci napaMátku od Jana
            Rousfawiho Souseda Obce Duby
            postaveno dne 8. září 1800.

Roku 1888 byl tento kříž opraven, vsazen do zdiva a zřízena zvonička. Kolem zvoničky bylo vsazeno pět lip.

Silnice byla vystavěna v roce 1896-97. Dokud  nebyla, jezdilo se do Kostelce nad Orlicí po ,, příčnici ”, která vede od čp. 15 k soše sv. Jana nad cihelnou.

Tutlekami protéká potok Štedrý (štedrá voda , která nikdy nevysychá), sbírající prameny východně od Lupenice. Vine se k Tutlekám oklikami přes Lupenici a u Častolovic pod zámkem se vlévá do řeky Kněžné.
Základní kámen na stavbu staré školní budovy byl položen 26. května 1878 a roku 1880 byla dostavěna. Tato budova sloužila do roku 1913. V současné době, po přestavbě, slouží jako klubovna. V roce 1913 byla kolaudace nové školy, která sloužila ke svému účelu až do roku 1995, kdy byla pro nedostatek žáků uzavřena.

Obecní knihovna byla založena v roce 1921,  občanům slouží dodnes a je hojně navštěvována.

Dne 18. července 1920 byla konána ustavující schůze  tělovýchovné jednoty SOKOL. Starostou byl zvolen František Petrlák č.p. 9, Josef Šrámek náčelníkem.

V dubnu 1941 byl na rozkaz okresního úradu založen v Tutlekách hasičský sbor. Byla zakoupena motorová stříkačka a starší osobní auto.  Starostou sboru zvolen František Svatoš z Hradiska. První velitel sboru byl Antonín Adámek, kovář.
V říjnu 1944 položili své životy tutlečtí občané, manželé Frošovi, v odboji proti fašizmu. Na jejich památku byl dne 20. října 1946 odhalen památník.

V chovu prasat se Tutleky zapsaly jako nejznámější obec v kraji, později v celé republice, i za hranicemi našeho státu. V roce 1946 - 1948 dosáhl chov prasat nejvyššího stupně a naši obec navštěvovalo velké množství chovatelů z Čech, Moravy i z ciziny. Lze říci, že chovatelská práce v Tutlekách zvýšila celkovou výrobu na hektar, plněním dodávek získala obec dobré jméno. To vše přispělo k přidělení stavby Kulturního domu ministerstvem zemědělství.
Základní kámen Kulturního domu byl položen dne 5.4.1946. Za přítomnosti pana ministra zemědělství Julia Ďuriše byl slavnostně otevřen 15. června 1947. Dodnes je využíván k pořádání bálů a jiných kulturních akcí. Je zde sídlo obecního úradu, vedení místního družstva a pohostinství.

Od 1. ledna 1976 bylo provedeno připojení obce Tutleky pod správu města Kostelec nad Orlicí.

V roce 1990 bylo rozhodnuto o samosprávě obce Tutlek. Občané zvolili devítičlenné zastupitelstvo v čele se starostou.

  • Tutlecký hloh - nejstarší známý hloh v Českých zemích, zanikl roku 1894
XHlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz