Turkovice

533 63, Turkovice, Tel.: +420 724 062 014, obec.turkovice@seznam.cz
Turkovice/Společnost - Turkovice
 Název Bumbálka byl vytvořen pomocí přípony -ka z příjmení Bumbal nebo Bumbala.Ve vesnici trvale bydlí přibližně 50 obyvatel,část domů slouží k rekreaci. Zástavba si zde zachovala zcela původní historickou, velmi pěkně utvářenou strukturu s centrálním prostorem malé návsi. Osada zaujme i svou polohou na samém hřebeni Železných hor, odkud se nabízí krásný výhled na nížinu kolem řeky Doubravy, jako na dlani odsud můžeme vidět Čáslav,Kutnou Horu nebo Kolín.

Rašovy, které jsou od Turkovic vzdáleny přibližně 2 kilometry,
byly vždy menší osadou. V současnosti zde trvale žije 18 obyvatel. Název vznikl od osobního jména Raš a znamená Rašův dvůr,majetek.
V širokém okolí je vesnice známa svými  rybníky, na jejichž březích
se rozprostírá chatová osada.

V obci je k dispozici pošta, mateřská škola, hostinec, obchod se smíšeným zbožím v Turkovicích, v letních měsících obchod s potravinami v Rašovech. Každý čtvrtek od 11.00 hodin ordinace praktického lékaře (MUDr. Sudová ), každý pátek od 17.00.hod. obecní knihovna.
V posledních letech byl vybudován veřejný vodovod, telefonní rozvody a v roce 1999 byly místní části obce Turkovice a Bumbálka plynofikovány.   

 

Osoby trvale bydl.: 264
Průměrný věk: 42,78
Nejstarší: červen 1921
Nejmladší: září 2012
Muži: 127 / Ženy: 137
Děti do 15-ti let: 42
Osoby starší 60-ti let: 71

První historická zmínka o Turkovicích pochází z roku 1257.Jméno obce je odvozeno od slova tur,tedy skot. Dominantou obce je ranně gotický kostel svatého Martina,který je připomínán již v roce 1348.Později byl barokně a empírově upraven.Kostel sloužil jako rodinná hrobka majitelů obce Podhořany.
Náhrobky některých mužů a žen se nacházejí ve zdi za kostelem.Roku 1720 zde byla zřízena i fara. V obci stojí dvě sochy, jedna představuje sv.Jana Nepomuckého, druhá socha na místním hřbitově představuje pannu Marii. Při silnici k Novému Dvoru stojí památník věnovaný obětem první světové války.

V roce 1720 byla v Turkovicích zároveň s místní farou založena i škola. Nejvíce žáků školu navštěvovalo v letech 1888-1889 : 412 dětí.Po druhé sv.válce již dětí ubývalo a v roce 1986 byla zrušena.


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz