Tři Dvory

Osvoboditelů, 280 02, Tři Dvory, Tel.: +420 321 766 154, obec@tridvory.cz
Tři Dvory/Společnost - Tři Dvory
Přes obec vede cyklistická trasa podél řeky Labe, vybudována byla také asfaltová osvětlená cyklostezka mezi Třemi Dvory a Kolínem. Ta slouží nejen chodcům a cyklistům ale také bruslařům na kolečkových bruslích.

Podle pověstí je vznik obce kladen do 10. století v souvislosti s rodem Slavníkovců na Libici. Jiná verze datuje vznik na přelom 13. a 14. století, kdy zdejší obce náležely cisterciáckému kláštěru v Sedlci u Kutné Hory.

První písemná zmínka je z roku 1387 kdy Petr ze Smíženic a Hamon z Kunčic prodali ves městu Kolínu. V roce 1547 se po nezdařeném odboji českých měst ves dostala do držení královské komory. Již v roce 1555 byla ale opět Kolínem odkoupena a patřila mu až do roku 1848.

Roku 1690 byla ves zapálena jistým Martinem Švejdou, tiskařem z Kolína, který takto učinil jako záškodník a žhář najatý ve prospěch francouzského krále Ludvíka XIV. za francouzsko-rakouských válek. Obec celá shořela ale krátce poté byla postavena znovu, o něco blíže k řece Labi.

Do roku 1848 byla obec výhradně zemědělská, poté již byla značně ovlivňována rozvojem průmyslu v blízkém Kolíně. Stále více lidí v obci dojíždělo za prací do Kolína.
Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz