Třebonín

285 44, Třebonín, Tel.: +420 724 188 659, trebonin@tiscali.cz
Třebonín/Společnost - Třebonín
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1194. (Zdroj: Wikipedie)

První zmínka o obci je z 12. století, kdy se obec připomíná jako sídlo Slavatů z Chlumu a Košumberka. V okolí Třebonína se nacházela 3 hradiště. Největší z nich, Hrádek u Třebonína, měl výlučně obranný charakter. Třebonín ležel v blízkosti zemské stezky. Dominantou obce je kostel sv. Matouše, postavený v románském stylu ve 12. století. Tehdy byl zasvěcen sv. Kříži a od roku 1680 sv. Matěji. Od roku 1790 nese jméno sv. Matouše. Do jižní strany kostelní zdi jsou zasazeny náhrobní kameny, které zobrazují postavu rytíře.

Viléma z Konecchlumí a kněze s křížem a kalichem.Kostel stojí uprostřed hřbitova, v jehož jihovýchodní části stojí dřevěná, šindelem krytá zvonice. V roce 1887 byl na jižní straně obce založen nový hřbitov, který se používá dosud. Další dominantou obce je budova bývalé školy, která byla postavena v roce 1855 a vyučovalo se v ní do roku 1976. Od této doby slouží jako budova obecního úřadu, v níž je současně obecní byt a obchod se smíšeným zbožím. Mezi další památky obce patří pomník věnovaný obětem I. světové války a pozlacený kříž na návsi.


  • Josef Volenec, žák Masaryka a Machara, který vstoupil do legiií a bojoval v Rusku a ve Francii, kde také v roce 1918 padl.
  • Ivan Kočárník, bývalý ministr financí, který se zde narodil a strávil zde své mládí.
  • Kostel svatého Matouše na severní části návsi
  • Hrádek postaven na přelomu 12–13. století Úbislavem z Třebonína. Nedaleko se nacházejí terénní náznaky tvrze Lomec a hradiště.Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz