Třebětín

285 22, Třebětín, Tel.: +420 327 591 045, trebetin@razdva.cz
Třebětín/Společnost - Třebětín
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1352. (Zdroj: Wikipedie)

Obec je na hranici okresů Kutná Hora a Havlíčkův Brod v nadmořské výšce 560 m. První psané záznamy jsou z let 1344 - 1352. Osada však vznikla daleko dříve, což napovídají přímé souvoslosti s některými okolními osadami či městečky. Dominantou obce je farní kostel zasvěcený Navštívení Panny Marie. Obec v této době ( předhusitské ) vlastnili pánové z Chřenovic, v 16. století pánové Bohdanečtí z Hodkova a v roce 1677 je obec připojena k Ledečskému panství. Do roku 1950 k obci patřila osada Tasice, známá svou sklářskou hutí. V tomto roce, 15. března byl zaveden elektrický proud. Do roku 1960 ( územní změny ) patřila obec k okresu Ledeč n/S. Po územních úpravách připadla obec k okresu Kutná Hora. Rok 1976 znamenal pro Třebětín připojení k obci Červené Janovice, rok 1984 zřízení bezprašné silnice.

Nový historický zlom nastal v roce 1990, kdy se obec Třebětín stala samostatnou obcí, nezávislou na Červených Janovicích a naopak došlo k připojení osad Víckovice a Hostkovice. Důležité bylo soudní rozhodnutí, které potvrzovalo vlastnické právo obce na kulturní dům, který obec od roku 1958 řádně vlastnila a s pomocí občanů opakovaně rekonstruovala. Spory vznikly při uplatňování restitučních nároků bývalým majitelem.

  • Kostel Navštívení Panny Marie
  • Venkovská usedlost čp. 7Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz