Třebelovice

675 32, Třebelovice, Tel.: +420 568 443 024, obec-trebelovice@quick.cz
Třebelovice/Společnost - Třebelovice
Obec se snaží v posledních letech o co největší zpříjemnění života místním občanům. V roce 2003 se započalo s výstavbou dětského hřiště, které v obci velice chybělo, a které se po jehodokončení stalo jedním z nejnavštěvovanějším míst v obci. V jeho okolí se v současné době buduje i víceúčelové sportovní hřiště. Dále obec kladla důraz na zlepšení životní úrovně opravou místních komunikací, obecních kulturních památek a výstavbou bezdrátové komunikační sítě. Tyto akce by se ale neuskutečnily, nebýt finančních dotací Fondu Vysočina.

První písemná zpráva o Třebelovicích pochází již z roku 1365. Od roku 1609 se staly Třebelovice součástí jemnického panství, když Kateřina Meziříčská prodala svému manželovi Zikmundovi z Teufenbachu zámek a město Jemnici a též i Třebelovice. Ves poté sdílela osudy jemnického panství. Před třicetiletou válkou bylo v obci 44 usedlostí, z toho zůstalo osazeno 36, zbytek byly poustky. V této době bylo ve vsi ze starých usedlíků 8 láníků, 17 půlláníků, 8 čtvrtláníků a 3 domkáři. V letech 1895 započala stavba železnice z Moravských Budějovic do Jemnice, která vedla i přes Třebelovice. Dne 8.listopadu se uskutečnila první slavnostní jízda. Slavnosti na nádraží v Třebelovicích se zúčastnil i rakouský ministr drah šlechtic Guttenberg a okresní hejtman hrabě Arnošt Marschall. Občanů Třebelovic se velice dotkly i obě světové války. V 1. světové válce padlo 12 občanů, 16 jich bylo raněno a 8 zůstalo nezvěstných.Po 2.světové válce se 7 občanů Třebelovic nevrátilo z pracovního nasazení v Linci a obě židovské rodiny žijící v Třebelovicích byly likvidovány. Před 2. světovou válkou, i po jejím skončení, bylo hlavním zaměstnáním zdejšího obyvatelstva zemědělství. V Třebelovicích vzniklo JZD v roce 1949, v roce 1959 mělo 187 členů a obhospodařovalo 786 ha zemědělské půdy. V roce 1971 se sloučilo s JZD Rácovice a v roce 1975 s JZD Mladoňovice. Sloučené JZD Československo-sovětského přátlství se sídlem v Třebelovicích vlastnilo 1.967ha zemědělské půdy. Po roce 1990 se transformovalo v Zemědělské družstvo Třebelovice.

  • Kaple svatého Floriána
  • Kříž u kaple
  • Boží muka u železniční stanice
  • Domy čp. 106 a 109 – lidová architektura z konce 18. století
  • Pomník občanům padlých v první světové válce

 


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz