Třebařov

569 33, Třebařov, Tel.: +420 461 324 120, obec.trebarov@worldonline.cz
Třebařov/Společnost - Třebařov
V obci je převážně zástavba rodinných domů, v menší míře bytové domy. Zástavba je rozložena podél místního potoka a silnice II. třídy v délce cca 6 km. V obci je devítiletá základní škola a škola mateřská.

V roce 2005 byl vysvěcen v kostele Nejsvětější Trojice Třebařov prapor a znak obce Třebařov. Znak i prapor vychází z historických poznatků a pečetí. Tři mušle v hlavě znaku značí hlavní atribut zakladatele naší nejstarší památky (klášter Koruna) sv. Augustiniána. Rovněž jsou vykládány jako tři historické hlavní části Třebařova (Velký, Malý a Střední Třebařov). Dubová ratolest vyznačuje sílu, mohutnost a tvrdost zdejšího lidu.

Původní osídlení bylo zřejmě slovanské. První písemná zmínka o Třebařově je z roku 1267, kdy Boreš z Rýzmburka založil augustiniánský klášter Maria Kron, kterému daroval 20 lánů v Třebařově. Roku 1270 převor Oldřich odkoupil třebařovskou zákupní rychtu a přeměnil ji v klášterní dvůr. Roku 1398 byl Třebařov částí třebovského panství, roku 1408 dostal od pánů z Kunštátu právo odúmrti. Třebařov se dělil na Velký a Malý. Roku 1602 to byly dvě samostatné vsi a každá měla svého rychtáře, patřily k zábřežskému panství. Roku 1875 byly opět přičleněny k panství třebovskému. Roku 1881 byly spojeny v jednu obec.
Je zde zachován kostel sv. Trojice z roku 1769 (jeho sakristii tvoří kaple z roku 1736), zřícenina kláštera Koruna z roku 1267, plastika z roku 1820.

  • Jindřich Kučera (*1925) – český lingvista, průkopník korpusové lingvistiky a počítačového zpracování přirozeného jazyka
  • Hans Knirsch (1877 – 1934)  - politik
  • Kostel Nejsvětější Trojice
  • Boží muka
  • Sousoší Nejsvětější Trojice

 


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz