Trubín

267 01, Trubín, Tel.: +420 311 636 039, info@trubin.cz
Trubín/Společnost - Trubín
Trubín leží v údolí Počapelského potoka (jižně od vsi) a Trubínského potoka (protékajícího centrem vsi v její severní části), při silnici III/2363 z Králova Dvora-Počapel do Svaté, asi 5 km západně od Berouna.
Katastrálním územím Trubín sousedí na západě a jihu s částmi Králova Dvora Zahořany, Počaply a Levín, na jihozápadě se zdickou částí Černín, na západě s obcí Svatá a na severu s obcí Trubská. Na západní až severovýchodní straně se nad Trubínem tyčí pásmo kopců: západněji listnatými stromy porostlý hřbet Dubová (445 m n. m.), z nějž vybočuje směrem ke vsi Trubínský vrch (370 m n. m.), severně směrem k Trubské leží obdělávaný hřbet Hranice, severovýchodně obdělávaná pole Na zadních borech (Na bořích). Na východě směrem k Počaplům směřuje lesní pásmo V hájku, které patří k Počaplům.
Obec leží na hranici chraněné krajinné oblasti Křivoklátsko, jižní úbočí Trubínského vrchu je chráněno jako přírodní památka. V dřívějších dobách se v katastru obce těžila železná ruda.

Aktuálně má obec 306 obyvatel. V jižní části katastrálního území probíhá developerským způsobem nová výstavba (U staré cihelny). Územní plán vymezuje pro novou výstavbu plochy, které by v případě plného využití mohly zvýšit počet obyvatel obce až na čtyřnásobek.
Obec je členem mikroregionu Hudlicko.

První písemné zmínky o naší obci  pocházejí z 11. století, ale území naší obce bylo osídleno již dříve. Archeologické nálezy prokázaly osídlení již v době bronzové.
O vzniku názvu Trubín kolují dvě verze. Podle první vzniklo jméno Trubín z osobního jména Trúba (Trouba), prvního osídlence dnešní obce a mělo znamenat Troubův dvůr, nebo statek. Druhá verze je převyprávěna v "Pověstech a bájích Hořovicka a Podbrdska".  Hovoří se v ní, že obec dostala jméno podle vytrubování v souvislosti se zachráněním knížete Jaromíra při jeho přepadení Vršovci ve zdejším okolí.
V 11. století náležel Trubín ostrovskému klášteru a až do doby Václava II. byla obec církevním majetkem. Václav II. daroval vesnici královskému městu Berounu. Ale již kolem roku 1460 král Václav IV. obec přičlenil pod královské hrady Točník a Žebrák. Toto panství v roce 1557 prodal císař Ferdinand Janu z Lobkovic. Rod Lobkoviců ale dlouho majetek neudržel. Jejich majetek propadl králi za povstání proti Rudolfovi II. a Trubín byl připojen ke královskému Královu Dvoru. V roce 1850 se obec vykoupila z poddanství.
I naši obec stihlo za  roky jeji existence mnoho živelných i válečných pohrom - celá ves několikrát vyhořela, byl tu i mor. Obce se dotkly ve 20. století i obě světové války. Obětem 1. světové války je věnován i pomník, který stojí na čestném místě uprostřed obce.
Po 2. světové válce bylo v obci založeno Jednotné zemědělské družstvo, působili a působí zde dobrovolní Hasiči. V roce 1976 proběhla integrace s Královým Dvorem a od 1.1.1980 jsme byli součástí Berouna jako Beroun 13. K odloučení došlo 24.11.1990 a od té doby je Trubín opět samostatnou obcí.

  • Nedaleko obce je přírodní památka Trubínský vrch.

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz