Tršice

783 57, Tršice, Tel.: +420 585 957 230, ou@trsice.cz
Tršice/Společnost - Tršice
Obec Tršice leží v České republice, v JJV části okresu Olomouc. Celý povrch Tršic náleží horopisně k Nízkému Jeseníku. K obci Tršice přísluší další obce v blízkém okolí, a to Lipňany, Hostkovice, Přestavlky, Vacanovice a Zákřov.

Katastr Tršic tvoří nepravidelný obrazec protažený ve směru severojižním. Jeho největší délka v rovnoběžkovém směru je 3,650 km a největší šířka ve směru poledníkovém 6,035 km. Rozloha katastru obce 14,09 km2, tj. 0,97% rozlohy okresu Olomouc. (Rozloha všech katastrů, příslušných k Obci Tršice, činí 25,03 km2, což je 1,72% rozlohy okresu Olomouc)

Tršická pahorkatina vyplňuje celý katastr obce, i když sama je podstatně rozlehlejší. Na území Tršic dosahuje Tršická pahorkatina maximální výšky 364,8m n.m. v SV části a tento bod leží na katastrální hranici. Nejnižší bod se nalézá v J části v místě, kde říčka Olešnice protíná katastrální hranici a má hodnotu 252,5m n.m. Střední výška odpovídá hodnotě 295,7m n.m. Střední sklon Tršické pahorkatiny je 2°49´. I když relativní převýšení činí 112,3m, rozdíl mezi nejvýše a nejníže položeným domem je jen 45m.

Od okresního města Olomouce jsou Tršice vzdáleny vzdušnou čarou 13 km VJV a 16 km (směrem přes Velký Týnec) nebo 16 km (směrem přes Doloplazy) po silnici.

Blíže k Tršicím ale leží druhé centrum oblasti, město Přerov. Přerov je vzdálen 10 km J vzdušnou čarou a 14 km po silnici.

Nejbližší železniční stanice je v Přerově.

První věrohodná písemná zpráva o tehdejší vesnici pochází až z druhé poloviny 13.století, což je vzhledem k stáří mnohých středomoravských sídlišť doba relativně mladá a právem proto můžeme předpokládat, že počátky Tršic sahají před rok 1282, kdy je vesnice poprve zmíněna v historických pramenech.
Z analogického vývoje v sousedství můžeme vyslovit domněnku, že výše položená zvlněná oblast Tršické pahorkatiny byla patrně trvale osídlena později než sousední Hornomoravský úval.

O starobylosti osady vypovídají dva nepřímé důkazy. Prvním je půdorys takzvané okrouhlice, charakteristický pro vesnice staršího založení. Druhým dokladem je patronymické místní jméno Tršice, vzniklé příponou -ice k osobnímu jménu Trch či Trš (od Trpimír, Trpen, Trpíč apod.). Podle tohoto výkladu by Tršice byly osadou, v níž žili lidé Trchovi či Tršovi.

V roce 1526 byly Tršice povýšeny na městečko.

  • Hynek Florýk - poslanec Moravského zemského sněmu a zakladatel novodobého moravského chmelařství
  • zámek Tršice
  • kostel Narození Panny MarieHlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz