Trnov

517 33, Trnov, Tel.: +420 494 662 138, obec.trnov@post.cz
Trnov/Společnost - Trnov
Jedním z činných spolků v obci je sbor dobrovolných hasičů. Družstvo mužů se účastní pravidelně Podorlické ligy v požárním útoku kde dosahuje předních úmístění. Zkušenosti získává i na extraligových a dalších soutěžích po celé ČR.

Trnov je dle všeho obcí značného stáří. Její vznik nutno hledat na konci 14. nebo v začátcích 15. století. I její jméno spadá do dob jejího založení, kdy se malé obce v blízkosti lesů i jednotlivá stavení chránila před dravou zvěří hustými trnitými ploty.

Trnov se připomíná poprvé v roce 1388, kdy zde měl nějaký majetek blíže neznámý Ctiborko, který v tomto roce zemřel v Podbřezí. Větší část vsi již v této době byla příslušenstvím panství opočenského později k tomuto panství patřila celá ves. Na přelomu 16. a 17 století tu vznikl dvůr, který náležel různým šlechtickým rodinám. Prvním doloženým držitelem tohoto dvora byl v roce 1596 Adam Dohalský z Dohalic, v roce 1610 Jan Hilebrandt Licek, v letech 1628 - 1651 Karel Vilitkovský z Vilitkova.

V roce 1677 přikoupil tento dvůr k opočenskému panství Ludvík Colloredo ( Šůla 1971 s. 176 ). Dvůr patřil k opočenskému velkostatku až do roku 1924, kdy byl v rámci první pozemkové reformy změněn ve zbytkový velkostatek, který získal Bohumil Souček. V roce 1948 v rámci revize 1. pozemkové reformy byl postaven pod národní správu a později znárodněn. Potom dvůr připadl místnímu JZD. V roce 1992 v rámci restituce byl vrácen dědicům Bohumila Součka.

Prvním rychtářem trnovským byl roce 1630 Jan Kumprecht, prvním starostou se stal v roce
1850 Václav Vlček.

V roce 1633 bylo v Trnově 29 rodin s 89 dětmi, roku 1815 - 41 čísel a roku 1835 - 44 čísla, roku 1850 pak 53 čísla a 348 obyvatelů.V roce 1895 čítalo se 426 obyvatelů v 61 domech. V roce 1936 měl trnov 420 obyvatel bydlících v 89 domovních číslech. Po reorganizaci státní správy k 1. červenci 1960 se sloučili obce Trnov, Houdkovice, Zádolí a Záhornice v jeden správní celek a obec Trnov se stala sídlem místního národního výboru.

Školou býval Trnov přiškolen k Opočnu. Soukromě se vyučovalo po Trnově po staveních, později v chalupě Kovářově. Teprve dne 27. listopadu 1851 založili obce Trnov, Houdkovice a Zádolí řádnou školu. Trnovská obec věnovala k tomu účelu stavení č. 32. V roce 1875 se Houdkovice odtrhly a zřídili si školu vlastní. Když v roce 1874 škola vyhořela, postavili si trnovští uprostřed obce novou jednotřídní školu v roce 1877. V roce 1880 byla škola rozšířena na dvoutřídní a druhá třída byla zatím umístěna v místnosti najaté. Až r. 1893 bylo na školu přistavěno jedno patro nákladem 5 000 zl. Při reorganizaci školství v roce 1976 byla také škola v Trnově zrušena a děti dojíždějí do základní školy v Opočně.

Za zmínku stojí, že ze tří jmenovaných obcí navštěvovalo školu v r. 1838 - 124 školních dítek, r 1850 - 112 dítek a v r. 1892 - 92 dítek. V posledním školním roce 1976 - 1977 chodilo do dvou tříd 22 dítek / čtyři ročníky /.

Zemědělci v Trnově hospodařili soukromě až do roku 1950, kdy 24. května založili své jednotné zemědělské družstvo, jako jedno z prvních družstev na býv. okrese Dobruška.
Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz