Trnava (okres Zlín)

763 18, Trnava, Tel.: +420 577 988 223, outrnava@avonet.cz
Trnava/Společnost - Trnava
Poprvé se v historických pramenech Trnava objevuje v roce 1368. (Zdoj: Wikipedie)

V zakládací listině vizovického kláštera se hovoří o potoku Trnava, ves v té době ještě neexistovala. Vznikla pravděpodobně v první polovině 14. století.

Poprvé se v historických pramenech Trnava objevuje v roce 1368, kdy ji Aleš z Komarova prodal Jaruškovi z Vícemilic, v roce 1384 patřila Filipovi z Vícemilic. Později tuto obec vlastnil markrabě Jošt, který ji v roce 1397 postoupil Ješkovi ze Šternberka.

V obecní pečeti z roku 1728 je jelen na pahorku, od roku 1991 má obec nově zpracovaný znak, na kterém je zlatý jelen stojící na stříbrném meči.

Katastrální výměra obce činí 1880 ha, pozemková kniha obce existuje od roku 1785.

Nejznámější samoty obce: Dolina, Dvořisko, Paprádná, Skalky, Bařiny, Janůvky, u Komárů, Miluchov, Luhy, Žára atd.

Za třicetileté války se v okolí Vizovic rozmohlo lupičství. Roku 1640 byl 28. března v Olomouci sťat a vpleten do kola trnavský loupežník Pavel Píšťalka.

V roce 1866 byla obec postižena epidemií cholery a hodně původního obyvatelstva této epidemii podlehlo.

Až do roku 1906 byla obec součástí farnosti Slušovic. V letech 1905 - 1906 byl na náklady obce vystavěn kostel, který byl vysvěcen v roce 1911 a postavena byla i farní budova. Kostel je zasvěcen svátku Navštívení Panny Marie, a jeho věž má výšku 38 m.

Škola v Trnavě existuje od počátku 19. století. Původní škola byla jednotřídní. Roku 1895 byla rozšířena na trojtřídní. Od roku 1956 a i v současnosti má nově rekonstruovaná škola devět tříd. Školní knihovnu založil učitel Kratochvíl v roce 1886.

V polovině 19. století nebyly v obci velké živnosti. Existoval zde jeden mlýn s hornospádovým pohonem. V roce 1930 jsou zde již registrovány 73 živnosti.

(Zdoj: Wikipedie)

  • Kostel Navštívení Panny Marie
  • Přírodní památka Jalovcová louka, která má výměru 2,5 ha. Jde o krajinářsky hodnotnou jalovcovou pastvinu, na jihovýchodní straně kopce Skalky ve výšce 476 m severozápadně od obce.

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz