Trhové Dušníky

261 01, Trhové Dušníky, Tel.: +420 318 625 963, obec.trh.dus@volny.cz
Trhové Dušníky/Společnost - Trhové Dušníky
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1321. (Zdoj: Wikipedie)

První historická zpráva o Dušníkách z roku 1268 udává, že patřily ke kapitule sv. Jiljí v Praze. Ke stejné kapitule patřila i Příbram a je tedy pravděpodobné, že obě osady vznikaly současně. Jméno „Dušníky“ je ve starších pramenech vykládáno několika způsoby. Buď znamená obyvatele nesvobodné, jimž patřila jen duše a vše ostatní jejich pánovi. Dušníkem byla také nazývána úzká světnice. Souvislosti známé nejsou. V raném středověku bývalo zvykem nazývat osady po jejich vlastnících a proto může být kousek pravdy i na vysvětlení kronikáře Václava Hájka z Libočan, že Dušníky získaly své jméno po mocném pánu Přibíku z Dušníka. Přívlastek Trhové získaly Dušníky za vlády Jana Lucemburského na základě povolení k vykládání zboží k prodeji, kdykoli se tudy, po Litavské stezce, ubírali kupci se zbožím do tržních míst. Tuto výsadu dal Dušnickým zemský písař Štěpán z Tetína v roce 1321.

Obyvatelstvo se zabývalo především zemědělstvím, ale později nalézalo zaměstnání v nově otevíraných dolech na stříbro. Blízkost Litavské stezky přinášela obyvatelům určité spojení s okolním světem a možnost směny svých produktů, na druhé straně však trpělo všemi průvodními jevy této polohy, tj. průtahy vojsk, spojené s drancováním, vypalováním a násilnostmi.

V roce 1548 byly Trhové Dušníky majetkem královským a patřily jako manské zboží ke Karlštejnu. Protože ves byla od Karlštejna příliš vzdálená, byla podle rozhodnutí Sněmu zemského vyňata z karlštejnského panství a postoupena Václavovi Bechinieovi z Lažan výměnou za jeho ves Zadní Třebáň. V roce 1549 dal král Ferdinand I. Václavovi právo, aby mohl o svém majetku svobodně rozhodovat. Václav Bechinie se hodlal v Trhových Dušníkách usídlit, a protože zde chyběla tvrz, nechal si postavit novou budovu, po všech stránkách dobře vybavenou k pohodlnému bydlení. Zároveň s novou tvrzí nechal postavit kostelík, který nechal zasvětit Nejsvětější Trojici.
Po Václavově smrti v roce 1579 se o rozsáhlý majetek podělili jeho čtyři synové. Trhové Dušníky získal Kryštof Bechinien „s celou tvrzí se všemi pokoji spodními, prostředními a vrchními, s dvorem poplužním, pivovar, sladovnu s veškerým nádobím, spilku, kovárnu s kovářským náčiním, celou ves Trhové Dušníky atd.“ Z výčtu je patrné, že v této době byly Trhové Dušníky významnou a prosperující vsí.

Dalšími majiteli se v roce 1612 stali Oldřich Bechinie z Lažan a jeho manželka Anna, rozená z Kokořova. Oldřich a Anna vybavili nově interiér kostelíka Nejsvětější Trojice a nechali ulít pro kostelík nový zvon, který je dodnes zavěšen v malé vížce. V průčelí nad vchodem nechali zhotovit štukovou alianční kartuš se svými znaky. V roce 1623 prodali manželé Oldřich a Anna Bechinieovi z Lažan Trhové Dušníky ze 40.000 kop míšeňských pražskému měšťanovi Janovi Werdemannovi, který je v roce 1625 prodal Kateřině hraběnce ze Sulcu, rozené z Lobkowicz. Její dcera je pak prodala v roce 1644 Vladislavovi Chlumčanskému z Přestavlk a jeho manželce Apoleně Měsíčkové z Vejškova. Za Chlumčanských byla dušnická tvrz přestavěna v roce 1694 v barokní zámek. Zároveň byl opraven v barokním stylu i kostelík Nejsvětější Trojice.

V letech 1734 – 1741 byl majitelem Trhových Dušníků Václav de Bossi, který je prodal městu Příbrami. Město Příbram je pak pronajímalo soukromým nájemcům. Zámek pomalu chátral a po roce 1950 byl již tak devastovaný, že musel být v roce 1973 zbořen.

  • Kaple Nejsvětější Trojice, u rybníka
  • Výklenková kaplička sv. Jana Nepomuckého na návsi
  • Rudný důl - dědičná štola císaře Josefa II., na jihovýchod od vsi
  • Rudný důl - Květenská štola
  • Barokní zámek po r. 1950 zdevastován a r. 1973 zbořen.
  • Barokní trojboká boží muka
  • Přírodní zajímavostí meandry Litavky pod obcíHlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz