Trboušany

664 64, Trboušany, Tel.: +420 546 421 541, trbousany@iol.cz
Trboušany/Společnost - Trboušany
Návrh znaku obce vychází z  rodového znaku majitele svobodného zemanského dvora Matyáše Turtčicze Sedmihradského. Kamenná deska s tímto znakem z roku 1629 je zazděna v budově místní školy.

Obec vznikla snad již ve l3. století. Podle množství archeologických nálezů lze soudit, že  velice výhodná poloha obce, od západu chráněná masívem Krumlovského lesa, od severu posledními výběžky Bobravské pahorkatiny a naopak na jih začínající Dyjsko - Svratecký úval táhnoucí se až k masívu Pálavy, skýtala již v dobách dávných ideální podmínky pro osídlení. Zalesněné stráně kolem potoka vytékajícího z Krumlovského lesa dávaly dostatečnou obživu tehdejším obyvatelům.

První doložená písemná zmínka o vsi je z r. 1522 v Půhonných knihách Brněnských. V té době patřily Trboušany k majetku kláštera Rosa Coeli v Dolních Kounicích, vystavěném v letech 1181 - 1183. V roce l537 se staly majetkem šlechtických držitelů kounického panství a s ním sdílely osud do r. 1848.

  • socha sv. Jana Nepomuckého
  • zvonice z konce 19. století
  • budova české školy z  roku 1882, ve které je zazděna kamenná deska z r. 1629 s rodovým znakem majitele svobodného zemanského dvora Matyáše Turčicze Sedmihradného
  • pomník padlým vojínům z l. světové války postavený v roce 1922
  • kulturní dům z roku 1930

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz