Tismice

282 01, Tismice, Tel.: +420 321 622 429, ou.tismice@volny.cz
Tismice/Společnost - Tismice
V obecní knihovně kromě knih nalezneme také archeologické vykopávky místního slovanského hradiště, obrázky z historie obce a rovněž výtvarné práce dlouholetého knihovníka pana Josefa Buchara.

Nejstarší hradiště v Čechách byla objevena na Českobrodsku: Klučov, Doubravčice, Přistoupim a Tismice. Pocházejí z 8., v případě Doubravčic snad již ze 7. století a neliší se ještě příliš od neopevněných zemědělských osad. Jejich obyvatelé žili ve stejně prostých polozemnicích, užívali stejných pracovních nástrojů, nádob i jednoduchých ozdob a schraňovali zásoby obilí v obilních jamách jako okolní zemědělci. Potřebu opevnění vyvolaly patrně nájezdy sousedních kmenů. Navodil se tím však zároveň vývoj, jenž vedl k sociální diferenciaci: ze stálých strážců hradiště vznikla později vládnoucí vrstva , žijící z práce osad v okolí.

Hradiště u Tismic jižně za obcí je na návrší dosahujícím výškové kóty 292m. Z něho je daleký výhled do okolí, zejména k severu do Polabí, na severozápad za Úvaly ke klánovickému lesu a na východ k Lipanům. Návrší příkře klesá k severu, kde pod ním v nadmořské výšce kolem 239m teče potok Bušinec, vlévající se před Českým Brodem do Šembery. Severní a severozápadní část návrší má místní název " Na hradišťatech" nebo "Na hradišťích". Dobře znatelné valy, které by prokazovaly oprávněnost názvu se tam ale nejeví. Proto přesněji stanovit rozlohu hradiště zatím nelze. Při menším hloubkovém výzkumu v r. 1960 byl proťat na ploše 51m2 severní svah návrší, ve kterém jsme zjistili hlinito-popelovito-uhlíkovité vrstvy vytvářející jakousi kupu vysokou 1.4m. Opevnění zřejmě tvořila hradba s dřevěnou konstrukcí, zpevněná hlinitým násypem. Kameny, které by byly z přední i zadní strany hradby jsme nenalezli. Pod jižním okrajem vrstev vzniklých zřícením opevnění jsme objevili ve zkoumaném odkryvu jámu, kterou lze považovat za obilnici.

Archeologický průzkum je příspěvkem i pro paleontologii. Přinesl četné důkazy o tehdejším chovu domácích zvířat. V poměrně dobrých půdních podmínkách ve sprašové půdě obsahující dostatek vápna se kosterní pozůstatky nerozpadaly, takže byly snadno poznány kosti hovězího dobytka, koní, prasat, koz, ovcí a jen nepatrnou měrou zvěře jelení a zajíců.

Byly zde rovněž nalezeny zlomky žernovů, hliněných pekáčů a mazanice s otisky prutů, dvě kostěná šídla, přesleny a úlomek blíže neurčeného železného předmětu. Pozoruhodná je bohatost výzdobných námětů na tismické keramice, neboť každá nádoba se jimi lišila od druhé.

  • Jiří Mošna (1928-2010) - kněz, osobní arciděkan
  • Václav Nehasil (1845-1929) - statkář a politik, poslanec zemského sněmu

 

  • Kostel Nanebevzetí Panny Marie – pozdně románská bazilika z 12. století se třemi apsidami a dvěma průčelními věžemi
  • Archeologické zbytky hradiště z 8. století jižně od obce

 


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz