Tetín (okres Beroun)

Na Knížecí, 266 01, Tetín, Tel.: +420 311 622 316, starosta@tetin.cz
Tetín/Společnost - Tetín
V obci se nachází dětské hřiště a sportovní areál. Dětské hřiště je vedle areálu Základní školy. Pro děti jsou k dispozici prolézačky, houpačky a skákadla, pro jejich doprovod pak lavičky k posezení. Sportovní areál tvoří fotbalové hřiště, tenisový kurt a hřiště na volejbal. Sokolovnu využívají ke cvičení různé věkové kategorie občanů. Rovněž slouží pro tělesnou výchovu Základní školy a Mateřské školy.

Jsou místa, která čas zastře svou věčností, ale jsou i taková, která žijí v povědomí národa celá staletí. K těm už více než tisíc let patří Tetín. Jeho počátky jsou v mnoha pověstech spojovány už s Krokovou dcerou Tetkou, tj. s r. 712 n. l., ale historická studie a archeologické zprávy ho umisťují do porvní poloviny X. stol. n. l.; je spojován s pobytem sv. Ludmily a jejího vnuka sv. Václava na Tetíně, jehož zde údajně po krátký čas vychovávala.

V r. 921 však Ludmilina snacha Drahomíra najala vrahy a ti, v první vigilii noční z 15. na 16. září, Ludmilu na Tetíně zavraždili. Svatá Ludmila je první světicí, udávěnou ve spojitosti s Přemyslovci. Vzhledem k Ludmile můžeme Tetín považovat za jedno z míst pobytu prvních křesťanů v Čechách a jeden z kořenů české historie, vzhledem ke sv. Václavovi bývá někdy spojován s počátky české státnosti. Lze říci, že Tetín přinesl významný vklad do klenotnice české historie.

Tetínské sakrální stavby, a jejich historický význam, vražda sv. Ludmily i údajný pobyt sv. Václava, jsou předmětem soustavného historického bádání i součástí mnohých literárních děl. I tak zůstává minulost Tetína na některých místech dosud zastřena závojem tajemna. Mohou ji rozjasnit jen další archeologické výzkumy a historická zkoumání.

  • Hrad Tetín - zděný hrad byl založený za Václava II. kolem roku 1288.
  • Románský kostel sv. Kateřiny Alexandrijské byl založen v roce 1200.
  • Románský kostel sv. Jana Nepomuckého kolem roku 1255
  • Raně barokní kostel sv. Ludmily z 80. let 17. století
  • Fara - původně ze 14.století. V letech 1527-1533 zde pobýval Václav Hájek z Libočan
  • Zámek - v roce 1821 se zde narodil spisovatel a filolog Vácslav Vojáček. Ve vlastenecky orientované rodině Vojáčků vyrůstala i dcera F.L.Čelakovského Marie (budoucí choť K.Tůmy. Na zámku se u rodiny Vojáčků scházeli významní představitelé tehdejšího politického a kulturního života - J.Jungmann, J.Dobrovský, F.Palacký, J.K.Chmelenský a další. Další člen této rodiny Jan Bohdan Vojáček byl dlouholetým zemským poslancem.[8] Roku 1998 byly na průčelí zámku umístěny obecním úřadem hodiny hrající každou hodinu skladbu J.M.Vojáčkové Nad Berounkou pod Tetínem.
  • Hospodářský dvůr je barokní patrová budova z poloviny 18. století.
  • Národní přírodní rezervace Koda
  • Přírodní rezervace Tetínské skály

 


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz