Teplička

364 64, Teplička, Tel.: +420 353 972 267, obecteplicka@gmail.com
Teplička/Společnost - Teplička
Centrum obce bylo a dosud je v levobřežní částí zástavby v prostoru mezí obecním úřadem a kapličkou. Dominantou obce je školní budova převyšující zástavbu západní části obce. Novodobá výstavba rodinných domů od 70tých let probíhá v omezeném počtu v pravobřežní části obce spolu s rekreačními objekty individuální rekreace.

Původní osídlení bylo zřejmě slovanské. Původní název byl pozdější německou kolonizací z konce 12. stol. postupně poněmčován až k německému Tóppeles. První písemná zmínka je r. 1475.
Původně zemědělská osada se postupně rozrostla na obec, která měla v r.1930.... 408 obyvatel  a 58 domů. V obci do té doby byla řada hospodářských usedlostí a mlýn.
Rozvoj průmyslu koncem 19. století znamenal rozvoj dopravy a v Tepličce výstavbu porcelánky Fríeder a Kčrper. Ta byla po r. 1945 zbořena. Mnoho obyvatel již před r. 1945 docházelo za prací do okolních výrobních center.
Jedním z výsledků II. světové války byl i odsun německého obyvatelstva z pohraničního území bývalých Sudet Došlo tím k zpřetrhání přirozených vazeb člověka a kraje, ve kterém se narodil, žil a pracoval. Většina přistěhovalců prvních osídlovacích vln z Čech, Slovenska, Volyně se s místním drsnějším prostředím nesžila. Řada objektů v tomto období zůstala opuštěná a chátrala.
Po odsunu německého obyvatelstva již nedošlo k obnově zemědělství v předválečném rozsahu. Dosídlenci po r. 1945 částečně navázali na zemědělskou malovýrobu. V r. 1950 bylo založeno místní JZD. V r. 1955 hospodářství prošlo reorganizací pod Státní statek Dalovice a v r. 1962 převedeno hospodářství na Státní statek Slavkov - farma Teplička. Živočišná výroba byla zrušena v souvislosti s vyhlášením ochranného pásma vodního díla Stanovíce v r. 1972.
Původní pole i louky na mnoha místech postupně nahrazovala náletová zeleň.

 • Jan Lidický - (1986)
 • kaplička z r.1875 (udržovaná) na pozemku 21/3
 • školní budova (depozitář muzea K.Vary) na pozemku 47
 • nádražní budova (udržovaná), dodnes funkční, na pozemku 41
 • původní stavba v centru obce na pozemku 2/1. Zděný patrový objekt z konce 19. století se sedlovou střechou. Dnes obytná budova.
 • původní stavba v centru obce na pozemku 16. Přízemní zděná chalupa se sedlovou střechou s jednostranným přesahem, pravděpodobné hrázděné podkroví
 • pomník letce USA sestřeleného ke konci ll.sv.války na okraji lesa východně nad obcí
 • pomník pochodu smrtí 1945 /ostatky přeneseny v r. 1947 do Bečova/, dnes pouze kámen s textovou deskou na pozemku 29/2
 • obytná budova původní hospodářské usedlostina pozemku 14/1. Zděný patrový objekt se sedlovou střechou z 2. Pol.19 stol. Dnes obytná budova.
 • mlýn, východní část Kamenná spodní stavba na pozemku 26/2. Patro smíšené zdivo, sedlová střecha. Zbytky zastropení mezipatera pracovních plošin. Dnes v dezolátním stavu.
 • zděná původní patrová stavba na pozemku 1/1, dříve ubytovací hostinec. Dnes hostinec s letním kinem a obecní úřad. Dle zápisů jeden z nejstarších objektů v obci (hospodářská usedlost s hostincem, rychtář)

 


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz