Telnice (okres Brno-venkov)

Růžová, 664 59, Telnice, Tel.: +420 544 224 410, obec@telnice.cz
Telnice/Společnost - Telnice
V roce 1995 získala obec 1. místo v 1. ročníku soutěže Vesnice roku. (Zdroj: Wikipedia)

Telnice patří k nejstarším a v minulosti zároveň největším osadám na dnešním okrese Brno - venkov. První zmínky o ní pocházejí ze 13. stol. přesně z roku 1244. To je také rok, od kterého se počítá stáří obce. Osada měla v té době již 26 domů. Vznikla na levém břehu Zlatého potoka. Ještě před 120 lety měl potok koryto mělčí a užší a často se rozléval do okolí.Proto byl na konci 19. stol. zregulován, řečiště prohloubeno.  Telnický kraj byl zajímavý už i pro pravěké osadníky. Nálezy pocházejí z mladší doby kamenné. Při polních pracech nebo  cíleném archeologickém výzkumu byly  odkrývány hroby s ostatky a pozůstatky tehdejších lidí. Vyšlo najevo, že na Draze k Sokolnicím stávala pravěká osada, jejíž obyvatelé se živily rolnictvím a lovem. Další nálezy byly za dnešní Orlovnou, na obou stranách tzv. Mrtvé cesty, v tratích Nad Louky, Úzká, Za mlýnem. Rovněž z doby bronzové a železné nám zůstaly v Telnici připomínky, např. v trati Za kostelem, Prostřední, v bývalé cihelně a na mnoha dalších místech. V první polovině 16.stol. byla Telnice trvale připojena k sokolnickému panství. Po 150 let ji spravoval rod Dietrichsteinů a v roce 1850 připadla Telnice Mitrovským. Svoji pečeť používala obec od roku 1648. Byla na ní vyobrazena kostelní věž se zubatým cimbuřím a dva květy s nápisem  "Peczet * Diedin * Telniczet * 1648."

Telnického území se v minulosti dotkla řada válečných událostí. Za všechny zmíníme jen tu, která zasáhla široký kraj. Část obce ležící severně od silnice II/380 je začleněna do památkové zóny bitvy u Slavkova. Podle zápisu v telnické kronice “Bitva tří císařů” začala v časných ranních hodinách 2. prosince 1805 v Telnici a zde také odpoledne téhož dne skončila. Pětkrát pronikli rakouští a ruští vojáci do Telnice a pětkrát byli vytlačeni bodákovými útoky lehké a pohyblivé francouzské pěchoty. Nejprudší byla bitva u trati na Lopatě.
V oblasti bojiště bylo u Telnice pochováno přes 200 mrtvých. Po bitvě francouzští vojáci zabírali místním občanům všechnypotraviny, dobytek, obilí i víno. K vydání potravin používali drastických donucovacích prostředků, což vyvolávalo rozhořčený odpor místních občanů. Jednalo se o jeden z největších válečných konfliktů 19. století. V roce 1992 bylo bojiště prohlášeno za památkovou zónu. Telnice, stejně jako všechny ostatní obce v celé památkové zóně, se každoročně účastní pietních vzpomínek na bitvu - pořádá vzpomínkovou akci Malá napoleonská bitva a také pietní akt u pomníků Kopjafa. Na okraji Telnice lze také nalézt historická Boží muka pravděpodobně z 18. století, která zažila bitvu tří císařů a pamatuje návštěvu francouzského císaře Napoleona Bonaparte.

 • Bohuslav Sobotka, poslanec, od roku 2011 předseda ČSSD
 • Ladislav Šustr, poslanec a bývalý starosta
 • František Vykouřil, bývalý československý reprezentant v házené
 • kostel svatého Jana Křtitele z let 1726–1734
 • Farní budova
 • Kamenná barokní socha svatého Jana Nepomuckého
 • Hřbitov
 • Škola
 • Nejstarší dům, č. p. 1
 • Boží muka,  trojboká kaplička
 • socha sv. Antonína Paduánského
 • socha sv. Floriána
 • soška sv. Anežky České
 • památník obětem první světové války
 • památník osvobození sovětskou armádou (druhá světová válka)
 • památník padlých maďarských a szekelských vojáků
 • kříž na silnici od Telnice k Brnu
 • Přírodní památka Písky (jižně od obce)
Hřbitov
Škola
Nejstarší dům, č. p. 1
Boží muka,  trojboká kaplička
socha sv. Antonína Paduánského
socha sv. Floriána
soška sv. Anežky České
Památník obětem první světové války
 památník osvobození sovětskou armádou (druhá světová válka)
památník padlých maďarských a szekelských vojáků
kříž na silnici od Telnice k Brnu

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz