Štoky

582 53, Štoky, Tel.: +420 569 459 101, podatelna@stoky.cz
Štoky/Společnost - Štoky
Štoky

stoky-2.jpg
Štoky (něm. Stecken) jsou městys v okrese Havlíčkův Brod, kraj Vysočina. Do vysídlení německého obyvatelstva bylo součástí tzv. jihlavského jazykového ostrova. Ke dni 28. února 2007 zde žilo 1610 obyvatel.
Mapa - Štoky

582 53, Štoky

Telefon: +420 569 459 101
E-mail: podatelna@stoky.cz
Web: http://www.stoky.cz


Jako pestrá stuha, neustále měnící své barvy, vine se naše hlavní dálniční trasa půvabným pruhem mírné Vysočiny, krajinou mezi Jihlavou a Havlíčkovým Brodem. Trochu stranou jejího ruchu leží hezká obec Štoky, jejíž jméno vešlo do pohnuté historie Napoleonova válečného tažení v roce 1805 proti spojeným armádám III. koalice. Od té doby uplynulo 195 let. Pod nánosem času a ve víru rušných posledních dvou století mnoho událostí upadlo v zapomenutí. Zatím co na některých místech významných bitev té doby, na příklad u Slavkova na Moravě nebo u Chlumce v severních Čechách, vyrostly četné památníky, připomínající tyto krvavé události a tisíce padlých na těchto místech, bojiště u Štoků nikdy nemělo viditelný a důstojný památník těch neznámých bojovníků, kteří zde položili své životy.
Toto bojiště stálo vždy nějak stranou zájmu, polozapomenuté historií, přestože se zde odehrálo něco, co mělo velký význam pro vývoj válečné situace v regionu Vysočiny v prosinci roku 1805. Teprve moderní historická věda se vrací opět v nesčetných bádáních a v hodnoceních archivních materiálů k těmto událostem a odkrývá tak nové poznatky i skutečnosti a znovu připomíná děje dávno minulé. Výrazem tohoto nového zájmu o historické události se stala iniciativa Československé napoleonské společnosti v Brně a Obceního úřadu obce Štoky. Péčí těchto dvou partnerů byl vybudován nový, krásný a důstojný památník na bojisti u Štoků, který se stává dominantou celé okolní krajiny a poutá pozornost všech, kteří cestují po silnici z Jihlavy do Havlíčkova Brodu nebo opačně. Tento památník je umístěn u této silnice, mezi obcí Zvonějov a Štoky. Jeho slavnostní odhalení bylo provedeno v sobotu dopoledne dne 1. července 2000.
Památník je věnován k uctění památky padlých v bojích, které se v těchto místech odehrávaly ve dnech 2.- 5. prosince 1805.
Nově vybudovaným památníkem tak splácíme dlouholetý dluh památce padlým. Vytvoříme novou, každoroční tradici, přátelského a pietního setkání na těchto místech, vyjádřenou vzpomínkou na padlé a položením věnců k památníku, vždy ve výroční den jeho odhalení. a památník sám budiž věčnou připomínkou nejen pro historiky, ale pro všechny občany bez rozdílu, že máme ctít to, co bylo v naší minulosti, slušně se chovat k této památce v přítomnosti a zachovávat ji do budoucnosti.

Písemný záznam z roku 1347 uvádí Štoky jako ves a kolem roku 1372 se připomíná kostel. Od roku 1436 měli ves v držení 160 let Trčkové z Lípy, pod jejichž panstvím získávají Štoky právo konání různých trhů, povýšení na městečko, clo, mýto, obúmrt' a právo soudu. Od roku 1572 používá městečko pečet' se znakem pánů Trčků. Třicetiletou válkou je obec zpustošena a v roce 1625 je zaznamenáno, že kromě kostela tu stál jen panský dvůr.
Již po třiceti letech je v obci mimo panský dvůr i čtyřicet usedlostí (včetně pustých ) a vzniká řemeslo kovářské, kolářské, punčochářské, tkalcovské a koželužské. Další rozmach městečka nastal kolem roku 1760, kdy se budovala erární silnice Vídeň - Praha. Zámek v roce 1760 zde soustřed'uje správu rozsáhlého panství Hohenzollernů. Kolem roku 1800 je v klasicistním slohu postaven dům na náměstí čp.61, dům čp.116 jako továrna na sukno (později sídlo okresního soudu a věznice) a dům čp.1 jako formanská zájezdní hospoda. Dne 4. a 5. 12.1805 se v okolí odehrál boj francouzských a bavorských oddílú; které nestihly bitvu u Slavkova (2.12.1805) a padlo v něm na 1600 vojákú. Po roce 1880 se v obci, kde žila převážná část obyvatel německé národnosti; začíná projevovat národnostní obrození, v roce 1910 bylo podle sčítání v obci 1250 obyvatel, z toho 161 české národnosti.
Česká škola zahájila činnost v březnu 1919 a nová budova české školy byla otevřena už v roce 1937. V meziválečném období vzniklo hodně českých zájmových spolkú, ale žel i navzájem se potírajících politických stran. Ke kultuře přispívalo sokolské kino, ochotnické divadlo a škola. V roce 1945 si odsun obyvatel německé národnosti vyžádal urychlené osídlování zemédělských usedlostí.

  • Barokní socha sv. Jana Nepomuckého
  • Kamenná soška „Rolandův sloup“
  • Kamenný kříž
  • Kamenný náhrobník ve zdi kostela
  • Zděná kaplička na okraji lesa směrem na Dobronín
  • Kostel svatého Jakuba Většího
  • Zámek z 2. poloviny 18. století
  • Kamenný reliéf kříže
  • Starý hřbitov s kamennou kašnou

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz