Štipoklasy

284 01, Štipoklasy, Tel.: +420 327 591 324, ou@stipoklasy.cz
Štipoklasy/Společnost - Štipoklasy
Od roku 1990 je obec Štipoklasy samostatná, s vlastním obecním úřadem. Za posledních pět let byl zrenovován obecní dům, atobusová čekárna, vystavěna nová železniční zastávka na trati Zruč nad Sázavou – Kutná Hora. Na dětském hřišti byl instalován pingpongový stůl, ruské kuželky, dětské prolézačky a pískoviště.

Od roku 2001 jsme se zapojili do třídění komunálního odpadu (plasty, papír). Tímto chceme vyjít vstříc životnímu prostředí, kterého si umíme vážit, a které chceme uchovat pro příští generace.

Obec má vlastní dobrovolné hasičské družstvo. Budova požární zbrojnice navazuje na obecní dům. Součástí zbrojnice je i vysoká věž na věšení mokrých hadic.
V současnosti v obci bydlí 152 obyvatel v 44 domech, 14 domů slouží k rekreaci.

První písemná zmínka o Štipoklasech pochází již z XIV.století, kdy patřila ves k hradu a panství zbraslavickému. Tvrz postavili roku 1545, o níž se v tomto roce zmiňuje jeden dlužní úpis. Roku 1547 koupil Štipoklasy, ves a dvůr Pavel z Malovic. Když zemřel ve Zbraslavicích, jeho synové si rozdělili otcovy statky tak, že na Viléma ml. připadly i dvůr a ves Štipoklasy. Tento Vilém se často objevuje v různých listinách, protože nechtěl platit berní povinnosti. Tvrz v XVII.století byla opuštěna a nakonec zpustla a zanikla.

  • venkovský dům čp. 23

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz