Štichov

345 62, Štichov, Tel.: +420 379 491 705, obec@stichov.cz
Štichov/Společnost - Štichov
Střed Štichova tvoří čtvercová náves lemovaná domy, které dávají tomuto místu zvláštní ráz. Ve stínu lip zde stojí na uměle navršeném pahorku šestiboká kaple z jehlanovou střechou, zakončenou zvonicí s bání a litinovým zvonem z roku 1826. V její blízkosti stojí pomník připomínající 10. výročí vzniku ČSR z roku 1928 s bustou T. G. Masaryka.

K zajímavostem patří též historicky cenná budova bývalé školy z roku 1912. Ta byla využívána jako škola do roku 1942. V roce 1952 byl v budově zřízen hostinec, který fungoval až do roku 1978. Poté byla budova ve vlastnictví společnosti Agro a. s. Staňkov. Od března 2007 se stává majetkem obce Štichov. Do budoucna bude z budovy obecní úřad, obecní knihovna s veřejným internetem a společenská místnost.

První písemná zmínka o vsi pochází z roku 1379, kde se uvádí jako Scychov. Patřila tehdy čtyřem vladykům. V 16. století je Štichov součástí Čečovického panství, které koupili r. 1546 Lobkovicové a připojili ves k Horšovskému Týnu. Dle statistik Tereziánského katastru r. 1757 je zde uváděno 14 hospodářů a řemeslo zde provozoval obecní kovář. Celkem v této době žilo ve Štichově 122 obyvatel.

O téměř 100 let později (r. 1839) se ve vsi uvádí 211 českých a německých obyvatel. V roce 1940 zde v 52 domech žilo dokonce 247 obyvatel. V poválečných letech dochází k značnému snížení počtu obyvatel. Hlavním důvodem bylo doosidlování pohraničí a odchod obyvatel do průmyslových oblastí státu. Ve Štichově dnes žije 76 obyvatel a patří tak mezi malé obce okresu Domažlice.

Spolkový život zastupovala ve Štichově Národní matice a hasičský sbor (založen v roce 1936) – fungující dodnes.

Po roce 1850, kdy byla uzákoněna obecní samospráva, se stal Štichov samostatnou obcí v politickém okrese Horšovský Týn. V letech 1950 až 1960 byl součástí okresu Stod. Po rozsáhlé správní reformě v r. 1960 připadl k okresu Domažlice. Tehdy se stal osadou obce Kvíčovice, později, stejně jako Kvíčovice, částí obce Holýšov. Opět samostatnou obcí se stal Štichov až v roce 1990, kdy bylo zvoleno obecní zastupitelstvo.

V minulosti se v okolí Štichova těžily zinečnaté a olovnaté rudy.

Obec vlastní 21 ha lesa, který sama spravuje.

Podmínky k bydlení se zde rozhodně zlepšily zavedením plynu v roce 1998. Ze služeb je v obci truhlářství. Významnou kulturní akcí je tradiční pouť. Ta se slaví v červenci na sv. Markétu. Krajina je vhodná zejména pro pěší turistiku a cykloturistiku.

  • historicky cenná budova bývalé školy z roku 1912Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz