Štěnovický Borek

332 09, Štěnovický Borek, Tel.: +420 377 916 492, info@stenovickyborek.cz
Štěnovický Borek/Společnost - Štěnovický Borek
Obec Štěnovický a Nebílovský Borek má raně feudální původ a je oficiálně připomínána již od roku 1379. Od roku1700 byla rozdělena na dva díly, z nichž jeden patřil ke statku v Nebílovech a druhý ke statku ve Štěnovicích. Z toho také vychází názvy obou dílů. Poslední název Štěnovický Borek pochází z roku 1916 a Nebílovský Borek z roku 1923. Obec leží 11 km jižně od Plzně v mírně zvlněné zemědělsky využívané krajině s výrazným podílem lesů a vodních ploch. Na jihozápad od obce podél potoka je chatová rekreační oblast. Asi 1 km východně od Nebílovského Borku těsně vedle turistické stezky z Nebílov do Šťáhlav nebo Starého Plzence mezi statnými lipami se nachází státní kulturní památka II.kategorie kaple sv.Vojtěcha. Barokní osmiboká kaple na severní straně s nižší přístavbou jejíž přízemí tvoří otevřená předsíňka a nad ní oratoř, byla postavena v roce 1685 na místě zvaném Planiny.
Zde se každoročně druhou neděli po sv.Vojtěchu koná v širokém okolí známá a hojně navštěvovaná pouť. Podle pověsti se zde zastavil sv.Vojtěch při návratu z Říma do Čech a vkleče vymodlil déšť. V kameni, na němž klečel, zůstaly důlky od jeho kolen. Kámen uprostřed kaple vyčnívá z cihlové dlažby a ze tří stran je ohražen železnou mříží. Mezi Nebílovským Borkem a Planinami se nachází významné ložisko kvalitního granitu - žuly. S intenzivní těžbou se zde mělo podle neověřených zpráv začínat již počátkem 18.století. Kámen byl dodáván na stavby v okolí, jako je zámek Kozel u Šťáhlav nebo kostel sv.Martina ve Chválenicích, ale také na stavby vzdálenější. V novější době byl zdejší kámen dodáván třeba i na válce o průměru 1 m a délce skoro 6 m do papírenských strojů v Německu. V obou obcích jsou postaveny pomníky padlým v 1. a 2.světové válce. V r.1930 byl v Nebílovském Borku postaven pomník Mistra Jana Husa, v r.1935 pomník Gustava Habrmana, sociálnědemokratického ministra meziválečných vlád.
Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz