Štěkeň

Na Městečku, 387 51, Štěkeň, Tel.: +420 383 393 117, mestys@steken.cz
Štěkeň/Společnost - Štěkeň
První písemná zpráva o vsi pochází z roku 1318, kdy je majetkem Baška ze Štěkně. Roku 1622 byla Štěkeň zkonfiskována Janu Malovcovi z Malovic – roku 1648 ji koupili Losiové z Losimthalu (Švýcarsko) a na místě staršího sídla zbudovali raně barokní zámek. Po vymření rodu získal obec Josef Mikuláš hrabě z Windisch-Graetzu. V roce 1784 se obec stala městysem. Windish-Graetzové vlastnili Štěkeň až do roku 1919.

  • Narodil se zde Alfons Ferdinand Šťastný (1831-1913), agrární filosof a politik
  • 16. 7. 1923 na zámku kláštera Anglických panen zemřel spisovatel Karel Klostermann, naroz. 1848. Ten zde s rodinou pobýval už v mládí mezi roky 1860 a 1862. Josef Klostermann † 1875, otec Karla, byl v těchto letech osobním lékařem knížete Alfreda Windischgrätze (1787-1862), který poslední roky svého života trávil právě ve Štěkni. Po Windischgrätzově smrti se Klostermannovi přestěhovali do Kašperských Hor. Karel Klostermann se v závěru svého života opět do Štěkně vrátil.
  • Jako učitel a předseda okresní učitelské jednoty tu působil Miloš Pastejřík. Byl členem organizace ÚVOD (Ústřední vedení odboje domácího), rozbité nacisty roku 1942. 8.března 1943 byl odsouzen k trestu smrti a 13. července 1943 popraven v berlínském předměstí Plötzensee. Za činnost v odboji mu prezident republiky 20. října 1945 udělil Československý válečný kříž - 1939 - In memoriam
  • Raně barokní zámek je postaven na místě tvrze ze 14. století Janem Antonínem Losou z Losimthalu. Kolem zámku se rozkládá anglický park.
  • Kostel Svatého Mikuláše postaven na místě původně gotického kostela Máří Magdalény, který zanikl v době husitské a za třicetileté války.
  • Barokní socha svatého Jana Nepomuckého z roku 1725. Kopie je umístěna u zámeckých schodů, originál se nachází v zámku.
  • Původní zámek knížete Windischgrätze koupily v roce 1921 řádové sestry Ústavu anglických panen a zřídily zde klášter řeholnic Congregatio Jesu a působily zde i v době komunismu (objekt byl využíván jako domov důchodců).

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz