Šonov

549 71, Šonov, Tel.: +420 491 523 645, sonov@obec.cz
Šonov/Společnost - Šonov
Obec Šonov byla údajně založena okolo roku 1250 německými kolonisty. Je spjatá se založením Broumovského kláštera. Základní listina se nedochovala, ale její založení se přičítá potřebám Broumovského kláštera. Původní obyvatelé zásobovali klášter dřevem z hlubokých  lesů. Obec se rozrůstala okolo dřevného kostele Jana Evangelisty, postaveného okolo roku 1325, který po všech útrapách v roce 1725 vyhořel. Byl nahrazen kostelem Svaté Markéty. Obec byla  vždy hraniční  obcí i za  českého království byla hraniční obcí s Pruskem. Důkazem toho je hraniční kámen se směrovým označením dochovaným dodnes. Postupem doby po vykácení lesů se z  části obyvatel stali sedláci, kterým broumovský opat přidělil půdu zatíženou robotou. Občané obce museli překonat mnoho úskalí přinášených dobou.
 
 
Několik dat z historie:
 
1432        obec vyrabována husity
1629        do nového kostela vysvěceny zvony páterem Bernardem, se jmény Zuzana a Markéta / od toho název kostela/
1680        Šonovští se zúčastnili povstání nevolníků pod vedením Jiřího Kunzela, Jiřího Schona a Jiřího Pohla. Povstání bylo potlačeno a 30. srpna 1680 byli všichni v útrpném právu zbaveni života
1727       položen základní kámen obecní fary a kostela Svaté Markéty
1758       na choleru zahynula třetina občanů obce
1791       po sčítání obyvatel bylo v Šonově 1587 lidí
1866       při válce mezi Pruskem a Rakouskem uteklo z obce 548 občanů, obec byla vydrancována a vypálena
1885         vybudována silnice do Broumova – slouží do dnešní doby
1914         zaveden elektrický proud
1938         pro vpádu německých vojsk odsunuli Češi mimo Říši
1945         9. 5. 1945 německá vojska ustupovala přes obec a za ní šla sovětská armáda a obě obec vyrabovaly
1945         27. 05. 1945 obsadila obec Polská armáda, ale velením vítězných mocností byla obec přidělena Československé republice. V červenci začala konfiskace majetku Němců a v září vyvrcholením jejich odsunu 170 rodin do Německa. Do jejich usedlostí se nastěhovali přistěhovalci a ostudou je zavraždění dr. Albana Pause a Osgara Smitha – kněží z obce.
 
Z novodobých dějin: obec se rozdělila na dolní a horní obec.Vznikla dvě zemědělská družstva, teprve až v 60 letech se vše urovnalo do společného   bytí  občanů obce.Obec procházela nejednou rekonstrukcí, podle toho jaká byla vůle lidu.

  • Kostel svaté Markéty
  • Fara
  • Venkovské usedlosti čp. 34, 158, 255

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz