Široký Důl

572 01, Široký Důl, Tel.: +420 461 310 707, obec.sirokydul@seznam.cz
Široký Důl/Společnost - Široký Důl
Celková katastrální plocha obce je 601 ha, z toho orná půda zabírá 51 %, 1/5 katastru obce je osázena lesním porostem, menší část plochy obce zabírají louky (méně než 1/3).
Dominantu obce tvoří gotický kostel sv. Jana Křtitele z roku 1347, který je zapsán vc seznamu kulturních památek.. K architektonickým historickým památkám patří velmi zachovalá polygonální stodola s doškovou střechou a soubor zděných statků čtvercového typu.
Trvale obývá obec v průměru 392 obyvatel, průměrného věku 39 let.
V obci byla vybudována plynofikace, veřejný vodovod, sběrný dvůr a kanalizace.
Pro děti školního věku je v obci základní škola prvního stupně, pro využití volného času slouží knihovna, sportovní a dětské hřiště.
Obec je členem Spolku pro obnovu venkova, svazku Kraje Smetany a Martinů, svazku obcí AZASS, SMSV Poličsko, Mikroregionu Poličsko a Mikroregionu Litomyšlsko – Desinka. Obec protíná cyklotrasa s odpočívadlem a mapou zajímavostí.

  • Kostel svatého Jana Křtitele
  • Pazderna
  • Venkovská usedlost čp. 33
  • Stodola polygonální u čp. 4Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz