Šilheřovice

Střední, 747 15, Šilheřovice, Tel.: +420 597 589 950, urad@silherovice.cz
Šilheřovice/Společnost - Šilheřovice
První písemnou zprávou o obci Šilheřovice je listina z roku 1377 o rozdělení majetku opavského vévody Mikuláše II mezi jeho čtyři syny. Tehdy držel Šilheřovice Mikuláš Mšan. Obec se stala sídlem panství, ke kterému příslušely vesnice Antošovice, Darkovice, Hať, Koblov a Markvartovice. V 16. a počátkem 17.století byli majiteli panství postupně Bírkové z Násil, Stošové z Kounic, Rotmberkové z Ketře a hrabata Šlikové.V roce 1647 prodala Barbora Perpetua, hraběnka z Ursenburku, šilheřovské panství jezuitské koleji v Opavě.Historie obce
Začátkem 18 století patřilo Hlučínsko včetně Šilheřovic pod vládu habsburské monarchie, v jejímž čele stál Karel VI.
V polovině 18. století postihly Hlučínsko osudové události. Císař Karel VI. neměl mužských potomků, proto bylo dáno nástupnické právo Marii Terezii, která se ujala vlády po smrti císaře Karla VI., který zemřel v roce 1740. Již za dva měsíce vtrhl pruský král Fridrich II. se svým vojskem do Slezska. Rakouská vojska, která nebyla dost silná se stáhla až k Opavě. Při mírovém jednání ve Vratislavi si Fridrich II. vynutil téměř celé Slezsko. Tak se po vítězství nad Rakouskem v tak zvaných slezských válkách území Hlučínska dostalo pod nadvládu Pruska. Tyto války skončily smírem podepsaným 11. 6. 1742 ve Vratislavi a dále 28. 7. 1742 v Berlíně.Historie obce
Úsilí jezuitů bylo korunováno v roce 1713 postavením barokního kostela v Šilheřovicích­. Po zrušení jezuitského řádu získali Šilheřovice nejprve Eichendorffové, kteří zde postavili na místě zaniklé tvrze zámek v romantickém historizujícím slohu, a posléze od roku 1846 Rothschil­dové, kteří spojili šilheřovické panství s hlučínským a hošťálkovickým, přičemž sídlo mělo v Šilheřovicích. Škola se v obci připomíná již k roku 1662, ale vlastní školní budovu získala obec až v roce 1904, novostavbu pak roku 1951.
Roku 1787 koupil Šilheřovice, Koblov, Antošovice, Hať a Darkovice Karel, svobodný pán Laryš, za 50 000 tolarů a ještě téhož roku prodal celý statek Johanu Friedrichovi, svobodnému pánovi Eichendorffovi ve Tworkóvě (Polsko) a Sudicích. Johan Friedrich postavil v Šilheřovicích nový zámek, v němž také 29. 4. 1815 zemřel, a pohřben byl ve Twórkově 3. 5. 1815. Vdova Anna zemřela 13. 12. 1830. V roce 1835 koupil Evelinina brána od dědiců Eichendorffových Šilheřovice František Hubert Stücker z Wayersdorfu. Podle kupní smlouvy ze dne 31. srpna 1845 koupil pruský královský tajný rada Salomon Meyer, svobodný pán z Rothschildu, za 165 850 zlatých panství Hlučín a spojil tak panství Šilheřovice, Ostrava, Annaberg, Zabelkow a Petřatin. Salomon Meyer, šéf banky ve Vídni, se narodil 9. 9. 1774 a oženil se 26. 11. 1800 s Karolinou Stern. Salomon zemřel 27. 7. 1855, jeho manželka Karolina zemřela 25. 11. 1854. Salomon postoupil panství 20. 9. 1852 svému synovi Anselmu Salomonovi. Nový majitel se narodil 29. 1. 1803 a oženil se 11. 9. 1826 s Charlottou, baronkou Rothschild. Šilheřovice se nalézaly na panství Rothschildů až do roku 1938. Po 1. světové válce na základě Versailleské mírové smlouvy z roku 1919 došlo 4. 2. 1920 k převzetí Hlučínska úřady ČSR.

 • Janacz ze Šilheřovic (~ 1450) – rytířHistorie obce
 • Johan Friedrich svobodný pán z Eichendorffu (1760 – 1815) – nechal postavit zámek v dnešní podobě
 • Solomon Mayer Rothschild (1774 – 1855) – majitel panství Šilheřovice
 • Alphonse Mayer Rothschild (1878 – 1942) – poslední majitel panství Šilheřovice a spoluvlastník Vítkovických železáren
 • Josef svobodný pán z Eichendorffu (1788 – 1857) – významný politik a romantický básník
 • Karel Sczuka (1900 – 1954) – významný slezský a německý hudební skladatel
 • P. Beno Suchánek (1904 – 1984) – dlouholetý místní duchovní správce a konzistorní rada.
 • Bystroň Eduard, nar. 10.10.1898 v Kar­viné – Fryštát, bydlel v Šilheřovicích, zaměstnán jako inspektor Finanční stráže – 35. dělostřelecký pluk v legii italské
 • Gruba Bedřich, nar. 20.7.1893 v Šil­heřovicích, 1. Střelecký pluk Mistra Jana Husa v legii ruské
 • Kania Josef, nar. 17.8.1882 v Šil­heřovicích, bydlel v Koblově – legionář
 • Pleva František, nar. 26.9.1893 v Such­omicích- Olomouc, žil v Šilheřovicích, zaměstnán jako inspektor Finanční stráže, – 33.střelecký pluk v legii italské.
 • Zámek Šilheřovice
 • Kostel Nanebevzetí Panny Marie
 • Pěchotní srub MO-S 18 Obora, součást areálu čs. opevnění Hlučín-Darkovičky
 • Dvojice přírodních rezervací Černý les u Šilhéřovic I. a Černý les u Šilhéřovic II., chránících bukový prales

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz