Šemnice

Dubina, 362 72, Šemnice, Tel.: +420 353 941 106, obec@semnice.cz
Šemnice/Společnost - Šemnice
Pro svou polohu v přírodním prostředí je Šemnice vyhledávaným rekreačním místem. Z těchto důvodů v létě stoupá počet obyvatel až na dvojnásobek. V obci jsou k dispozici dvě prodejny smíšeného zboží (Dubina, Sedlečko), hostinec "U Dvořáků" v Dubině v létě s nabídkou jídel, možnost posezení na terase u řeky. Je též vhodnou zastávkou pro vodáky houfně putující na lodích po Ohři. V osadě Pulovice, kde je krásné přírodní prostředí, je možnost stravování a koupání v kempu "Láďa".

Obec má asfaltové komunikace ve všech osadách, parkoviště v Sedlečku a v Dubině, veřejné osvětlení, vodovody včetně vodojemů, moderní mateřskou školu, parkové plochy v Sedlečku a v Dubině, rozvody telefonu, čističku odpadních vod v Sedlečku.

Obecní kronika uvádí založení obce r.1203 (není doloženo). Rozložení staré dochované výstavby ukazuje na slovanský původ. Obec ztratila slovanský ráz pozdějším přílivem německého obyvatelstva. Nová historie začíná po válce v roce 1945-1946, kdy přicházejí první čeští osídlenci.

Zaměstnáním bylo hlavně zemědělství, zprvu soukromé, od 50.let družstevní. Nyní obhospodařují polnosti z větší části soukromí zemědělci. Někteří občané dojíždějí za prací do Karlových Varů, do závodu Karlovarské minerální vody závod Kyselka, nebo pracují u Vojenských lesů a statků.


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz