Šebetov

679 35, Šebetov, Tel.: +420 516 465 429, sebetov@sebetov.cz
Šebetov/Společnost - Šebetov
V líbezném údolí říčky Bělé, která je součástí chráněného přírodního parku ŘEHOŘKOVO KOŘENECKO (20 km2) se nalézá samota Pilka. Dříve to byla panská vodní pila, která však byla přeložena  do níže na vodě ležícího Melkova.
Severovýchodně od Šebetova, těsně pod zalesněným úbočím Rychvaldu se nachází Mořicův dvůr (pojmenovaný podle hraběte Mořice Strachwice).
Na jižním konci silnice do Knínic stojí pozůstatek budov panské sladovny. Od roku 1922 se v ní nepracuje. Tento objekt býval původně cukrovarem, ale pro nedostatek vody byl tento jediný cukrovar Malé Hané zrušen a přizpůsoben výrobě sladu.
Západním směrem silnicí na Vanovice dojdeme k zastávce jednokolejné železniční trati vedoucí ze Skalice na Svitavou přes Boskovice do Velkých Opatovic. Trať byla vystavěna v roce 1908 po dlouhých průtazích.
Centrum života obce je umístěno v blízkosti křižovatky se zastávkou autobusů. Najdete zde budovu základní školy, pošty, zdravotního střediska s výdejnou léků, kulturního domu s kinem, restauracií, a obchody s potravinami a průmyslovým zbožím.

  Obec Šebetov byla založena podle pověsti kněžnou Eufemií či Ofkou, manželkou knížete olomouckého Oty I. Sličného. Pověst praví, že když projížděla v kočáře se svým doprovodem naší krajinou, velice se jí zalíbila pro krásu zalesněných kopců a pastvin. Dala zastavit, přivolala vedoucího družiny Šebestiána, kterému všichni říkali Šebesta, a nařídila zde postavit dvůr, nazývaný později Šebetov. Tolik pověst.
Šebetov byl založen na sklonku 11. století. Nejstarší historická zpráva o obci je z roku 1201. Obec byla majetkem kláštera Hradisko u Olomouce.

V obci vás na první pohled zaujmou dvě věžičky. Ty patří průčelí šebetovského zámku. Zámek představuje monumentální, v jádru renesanční stavbu z 2. poloviny 16. století. Upraven byl v interiéru v roce 1614 a v pseudorenesančním slohu do roku 1880. Nachází se zde cenná barokní štuková výzdoba. Byla zde původní rezidence kláštera Hradisko. Nyní je zámek majetkem státu a je veřejnosti nepřístupný, neboť se zde nachází zařízení Sociálních služeb.
    Do dnešní doby ho nechal přestavět baron Moric Konigswarter v 80. letech minulého století. Je vroubený zámeckým parkem o rozloze 2,7 ha s 18 jehličnany a 62 druhy listnáčů. Pochází z 30. let minulého století. V roce 1880 byl park spojen se zámkem železným obloukovým mostem a byla provedena velmi citlivá, přírodní krajinářská kompozice. Vzácných dřevin najdeme v parku poměrně málo: tsga kanadská, vzácná forma habru obecného s hluboce laločnatými listy, nahovětvec kanadský, liliovník tulipánokvětý, platan javorolistý, dub velkoplodý a kulturní forma lípy velkokvěté s nepravidelně vykrajovanými listy. Z průčelí Socha Panny Marie Bolestnézámku se nabízí pohled na náves jejímž středem dříve protékal nepatrný potůček. Náves tvoří dvě řady selských usedlostí těsně vedle sebe postavených ve směru silnice, která směřuje od západu k východu, aby na východním konci návsi, před branou zámeckého parku, náhlým, téměř 90 stupňovým úhlem zabočila k jihu. V těchto místech se nachází sídlo obecního úřadu. Uprostřed návsi se nachází sousoší Jana Nepomuckého. Jde o velmi kvalitní práci z roku 1724. Před zámkem je socha Panny Marie s křížem.

     Historickou Kaple svaté Annystavbu z roku 1842 představuje kaple sv. Anny na návrší nad obcí - je výrazně umístěna a tvoří doklad dobového romantismu.
Od kaple nelze přehlédnout místní koupaliště, kde je vybudován i stánek s občerstvením a nad ním kemp U Lemura.
    Východně od Šebetova, na břehu spojujícím Mojetín s Rychvaldem, těsně u silnice vedoucí na Pohoru a na Štěpánov stojí osamělá myslivna a asi o tři kilometry dále socha sv. Barbory, památka z doby kláštěra Hradisko. Na místě myslivny býval hospodářský dvůr "Na kopci". Bývalý majitel panství hrabě Karel Strachwic pojmenoval dvůr Karlsberg. V současné době se používá jméno Karlov. V těchto místech je možno sejít zpět do vesnice lesem Obora (v dřívějších dobách zde byla chována vysoká zvěř).


  • Mořic Pícha, český duchovní, nar. 1869
  • Zámek Šebetov
  • Kaple svaté Anny
  • Sousoší svatého Jana Nepomuckého na návsi

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz