Sýkořice

270 24, Sýkořice, Tel.: +420 313 554 858, obec@sykorice.cz
Sýkořice/Společnost - Sýkořice
Obec Sýkořice se nachází v okrese Rakovník, kraj Středočeský, na návrší nad obcí Zbečno nad levým břehem řeky Berounky, po směru toku nedaleko za Roztoky u Křivoklátu, zhruba 16 km jihovýchodně od Rakovníka, 13 km severozápadně od Berouna a 18 km jihozápadně od Kladna. Žije zde necelých 500 obyvatel (v roce 2006 jich bylo 442). Počet domů činí 226, bytů je celkem 248. Rozloha obce dosahuje 1585,28 ha a hustota osídlení 25 obyvatel na km². (Zdroj: Wikipedia)

První písemná zmínka o Sýkořici je z roku 1581. Její jméno je odvozeno od slova sýkorka. V dávné minulosti totiž měli sýkořičtí osadníci povinnost ke hradu Křivoklátu odevzdávat tolik kop sýkorek, kolik je nedělí od sv. Petra a Pavla do sv. Václava.V "Dějinách Rakovnicka " od Václava Kočky se píše:

Osadníci byli všichni usazeni na právu manském. Žádných platů peněžních k hradu nedávali, ale od starodávna byli povinni na hradě býti, předních, nebo prostředních vrat hlídati, na rozkaz pánů musí na lov choditi, vozy vedle bukovských spravovati, tanata naložiti, do kolny zavesti, složiti a v čas potřeby osušiti. Prvotní tato povinnost byla r. 1560 zmíněna, aby každý rok z jara , když tetřevi tokají a na podzim když jeleni řvou, všichni pořád jeden týden celý je hlídali. Když tuto povinnost konají, nemají na lov choditi. Ve vsi bylo sedm poddaných, kte?í obdělávali lán dědin. Za války třicetileté byly tři chalupy spáleny. Roku 1651 žilo tu 29 katolíků a 7 nekatolíků: Matouš Jirka má 20 strychů polí, Jan Šimek 15, Dorota Vanková 20, Kašpar Jiříkovic 12, Jan ml. Trousil 18, Ondřej Sklenář 40, Jan st. Trousil 19.Každý má 3-5 provazců lesa, obec má 30 provazců. Je zřejmé, že osadníci mnoho dědin přibrali z panského. Shwarzemberk zabral jim r. 1658 obecní lesy a přiznal obyvatelům toliko pastvu v nich. Spor o lesy obecní byl urovnán až r. 1736. Toliko z dějin Rakovnicka.

Samostatnou obcí se sýkořice stala v letech 1852-53. Do té doby měla svého rychtáře, ale pokladna patřila ke Zbečnu a byla společná. V té době žilo v obci 258 obyvatel, ale už v roce 1869 zde ve 47 domech žilo 437 obyvatel. To je skoro 10 lidí na jeden dům. Proto uvádím počet obyvatel a domů v některých následujících letech :

Rok 1880...............418 obyvatel ..................61 domů

Rok 1961...............664 obyvatel ..................189 domů

Rok 2005...............430 obyvatel ..................253 domů

Prudký nárůst obyvatel a domů nastal připojením osady Senecké v r. 1953 k Sýkořici. Do té doby Senecká patřila ke Zbečnu.

Rozvoj obce:
Patrně nejstarší budovou v obci je usedlost pod č.p. 1 u Rajmanů. Podle staré pozemkové knihy tuto usedlost označenou jako chalupa dne 21.2.1630 Kašpar Jiříkovic od Jiřího Tesaře koupil. Potom usedlost několikrát změnila majitele, až r. 1690 koupil tuto Martin Vysoký. V roce 1708 se sem přiženil Jan Rayman ze Bělče, když byl oddán s Kateřinou, dcerou Martina Vysokého. Od té doby zůstala usedlost v držení rodu Raymanů - nyní Rajmanů. Až do roku 2000, kdy usedlost koupil pan Srnec.

  • Karel Schwarzenberg, politik
  • Výklenková kaplička svatého Jana Nepomuckého
  • Lovecký zámeček Dřevíč
  • Přírodní rezervace Kabečnice
  • pomník padlých v 1. světové válce

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz