Svojšice (okres Kolín)

281 07, Svojšice, Tel.: +420 321 783 721, svojsice@iol.cz
Svojšice/Společnost - Svojšice
Svojšice se v písemných pramenech poprvé připomínají roku 1241 jako majetek místního zemanského rodu, který ves držel až do poloviny 15. století. V roce 1481 Svojšice získává rod Amchů z Borovnice, po nichž se zde po roce 1546 vystřídali Pařízkové z Pařízků, Hostačovští z Petrovic a Valdštejnové. Adam mladší z Valdštejna prodal v roce 1606 Svojšice Karlovi Mrackému z Dubé, jehož potomci vesnici drželi až do roku 1638. Ve druhé polovině 16. a na počátku 17. století se obec stala centrem menšího panství, skládajícího se z pěti vesnic a několika dalších statků. Roku 1738 Svojšice po četných změnách majitelů přecházejí do držení hraběcího rodu Althanů, jenž se svou stavební a hospodářskou aktivitou nejvýrazněji zapsal do dějin obce. Po zrušení poddanství a formálním zániku svojšického panství v roce 1848 Althanové zdejší velkostatek vlastnili až do roku 1923, kdy jej postoupili řádu anglických panen.

  • František Votava - spisovatel a dramatik
  • Barokní zámek, dnes účelově využit jako sociální ústav
  • Kostel svatého Václava
  • Socha svatého Jana Nepomuckého
  • Socha svatého VáclavaHlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz