Svéradice

341 01, Svéradice, Tel.: +420 376 514 367, obecniuradsveradice@quick.cz
Svéradice/Společnost - Svéradice
Obec Svéradice, ležící v okrese Klatovy severně od Horažďovic, o niž jsou nejstarší historické záznamy ze 13. století (první písemná zpráva z r. 1264), chce vyjádřit ve znaku tyto skutečnosti: Tři zlaté nespojené obilní klasy symbolizují tisícileté sepětí obce se zemědělskou výrobou. Zlaté vlnité břevno vyjadřuje archeologicky doložené osídlení území a krajiny od 10. století a představuje typickou slovanskou vlnovku na nalezených artefaktech. Zlatá lipová větvička se třemi listy připomíná skupinu lip, vysázených podél silnice (kdysi tzv. "Lipová alej osobností národního obrození"), a v obci u dvou pomníků (památníku padlých v I. světové válce a památníku prezidentů T. G. Masaryka a E. Beneše a osvobození Svéradic americkou armádou v r. 1945.

Svéradice leží 7 km severně od Horažďovic, směrem na Blatnou. Původ obce je velmi starý. Slovanské osídlení je archeologicky prokázáno hradištní keramikou z 10. – 12. Století, nalezenou v západní části obce směrem k vrchu Kostelík.

Územně největší obec Horažďovicka je poprvé písemně zmíněna r. 1264 jako držba Drslava ze Svéradic. Na vrchu Kostelíku stojí kaple sv. Bartoloměje, založená v 2. Pol. 16. Století pravděpodobně Adamem Chanovským z Dlouhé Vsi a na Chanovicích, jehož rod držel Svéradice 202 let (1467 – 1669). V roce 1843 byla kaple zvětšena do nynější podoby. Barokní oltář s obrazem sv. Bartoloměje je z počátku 17. Století, jak dokazují zápisy z let 1637 – 38. Jejich autorem je známý jezuitský spisovatel a misionář Albrecht Chanovský z Dlouhé Vsi, narozený r. 1581 na zdejší tvrzi. K mileniu 2000 postavili “ Na Kostelíku” čtyři svéradičtí občané výklenkovou kapličku sv. Václava. Svéradická tvrz stála v areálu poplužního dvora čp. 15, v místech, kde dnes stojí špýchar. Nedaleko něho, východním směrem, jsou u silnice na Slatinu boží muka z r. 1868 a při nich v zemi položený mramorový náhrobník s nečitelným erbem a letopočtem 1747. Nejspíše jde o místo posledního odpočinku francouzského šlechtice, který zde zahynul ve válce o nástupnictví.
Na svéradické návsi najdeme barokní kapličku sv. Anny (dříve sv. Bartoloměje) z r. 1834, která byla postavena na místě nevyhovující menší kapličky. Ve staré části obce je dochováno značné množství staveb lidové architektury – domy čp. 42, 61, 77, 58, 7, 72, 71 a špýchary čp. 3,12,18 a 23. Za zmínku stojí, že v obci se po celá desetiletí stále udržuje tradice staročeských maškarních průvodů, stavění máje a posvícení.

  • Vodní mlýn U Chaloupků
  • Kaple svatého Bartoloměje
  • Boží muka

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz