Svaté Pole

263 01, Svaté Pole, Tel.: +420 318 586 266, obecsvatepole@post.cz
Svaté Pole/Společnost - Svaté Pole
První zmínka o obci pochází z roku 1352. Před postavením dobříšského kostela zde byl farní kostel i pro Dobříš. Kostel je dnes zasvěcen sv. Alžbětě Duryňské. Původně gotický kostel pochází je 14. století, mezi lety 1711-12 byl barokně přestavěn, upraven byl i v letech 1811. Oltář je z klasicistní doby a je se sochami sv. Pavla a sv. Rocha. Původní dřevěná fara byla vypálena Husity. (Zdroj: Wikipedie)

  • kostel sv. Alžběty Duryňské
  • fara (čp. 1)
  • roubený dům naproti kostelu
  • boží muka
  • PP Pařezitý - Pařezitý rybník a okolní mokřady jsou chráněné od roku 2009 jako přírodní památka
  • Svatopolský rybníkHlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz