Sulimov

768 21, Sulimov, Tel.: +420 573 360 036, obec@sulimov.cz
Sulimov/Společnost - Sulimov
Obec Sulimov patří mezi vesnice ulicového typu. Délka obce je 971 m. V horní části dochází k rozšíření, které naznačuje náves, na níž je zvonice.

Horní část obce v nadmořské výšce 304 m n.m., dolní 238 m n.m., tzn., že na délce necelého kilometru je výškový rozdíl 66 m. Dnešní výměra katastru je 197 ha, z toho 172 ha zemědělské půdy, 5 ha lesní půdy, 1 ha vodní plochy, 4 ha zastavěné plochy a 15 ha ostatní plochy.

Nejstarší zmínka o obci je udávána v r. 1353. Jméno je patronymické, t.j. odvozené od osobního jména Sulim. Vždy je uváděno, že obec byla obcí českou. Nářečí je moravskoslovenské.

Příliv obyvatelstva z východu do oblasti Chřibů po třicetileté válce zabránil dalšímu vývoji s hanáčtinou. Ještě na přelomu 19. a 20. století se kroj nosil, nejdéle ženský.

Obec vždy patřila kvasické vrchnosti a vždy byla obcí zemědělskou. V současné době se pěstuje obilí, řepka, kukuřice, brambory a cukrovka. Řemesel nebylo v obci nikdy mnoho. Byla to vždy taková, která souvisela se zemědělstvím. Postupem času zanikala. Zůstalo jen kolářství-stolařství.

  • Socha svaté Anny - patronky Sulimova - Socha byla církevně vysvěcena 23. července 1944 kvasickým děkanem Antonínem Dokoupilem za účasti P. Mošťka a P. Přecechtěla. Současná podoba okolí sochy je z roku 1969.
  • Zvonice - Zvonice v obci byla postavena začátkem 19.století
  • Kříž u kulturního domu - Kříže byly často stavěny jako smírčí. Tyto stavby měly vyjadřovat lítost a smír nad nějakým závažným činem.
  • Kříž u větrolamu - V roce 1906 byl nákladem manželů Zapletalových č. 26 postaven nad obcí (dnes u větrolamu) další kříž, dodnes nazývaný "Zapletalův kříž". Naneštěstí památka v minulosti hodně trpěla nájezdy vandalů, kterým padla za oběť především soška Panny Marie, jenž byla mnohokrát poničena či ukradena. Její poslední podoba pochází z roku 2000. Originál z přírodního pískovce je uschován na bezpečném místě, na kříži je umístěna pouze replika z umělého pískovce.
  • Pomník padlých - Na "nejspodnějším" konci obce se nachází žulový pomník vystavěný na památku spoluobčanů padlých v 1. světové válce.Po stranách památníku stojí dva lunetové obrázky nakreslené na měděném plechu. Na jednom je vyobrazena Svatá Trojice, na druhém sv. Florian.

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz