Suchohrdly

Těšetická, 669 02, Suchohrdly, Tel.: +420 515 225 690, obec.suchohrdly@tiscali.cz
Suchohrdly/Společnost - Suchohrdly
Název obce Suchohrdly se poprvé vyskytuje v listině Louckého kláštera v roce 1226. Původ tohoto podivně znějícího jména je slovanský. Jak časté prameny dokládají, jméno obce Suchohrdly je odvozeno od vlastnosti obyvatel a znamená „lidé se suchými hrdly“. Asi na tom něco bude, vždyť je známo, že zdejší starousedlíci se téměř výlučně zabývali vinařstvím, místní vína byla velice kvalitní a vozila se až do Vídně.
Obec Suchohrdly se připomíná v listině z XIV.století. Obec patřila pod Loucký klášter, ale když se občané v r. 1580 vzdali katolické víry, vypověděli klášteru povinnost. Obec nejvíce utrpěla bojem v r. 1805 a 1809. Od dubu pod „Hájkem“ řídil Napoleon r. 1809 bitvu. V lese „Purkrábka“, který náležel ke znojemskému hradu údělných knížat z rodu Přemyslovců se nachází staré hradiště a popelnicové hroby z doby hallstadské. V lese je rybník „Bohnický“.
Po bitvě na „Bílé hoře“ nastala germanizace Suchohrdel. I když se do obce přiženilo a přivdalo mnoho českých občanů ze sousedních obcí, obec se hlásila především k německé většině. Česká menšina v r. 1890 představovala pouze 105 občanů, ostatních 522 občanů se hlásilo k německé národnosti.

  • Zvonička, zapsána jako kulturní památka z r. 1829
  • Výklenková kaplička
  • KrucifixHlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz