Suchodol

261 01, Suchodol, Tel.: +420 318 626 859, ousuchodol@volny.cz
Suchodol/Společnost - Suchodol
V obci je škola z roku 1906, školka, hospoda, obchod a několik firem. Obec se nachází v Podbrdské pánvi mezi Příbramí a Dobříší. Mezi těmito městy funguje dobré autobusové spojení s návazností spojů na Prahu. Obec je plynofikována a v letošním roce bude zahájena výstavba čistírny odpadních vod a kanalizace. Obec vydává pravidelný měsíčník a v letošním roce publikaci ke stému výročí školy. V katastru obce se nachází bývalé vojenské letiště, které je v současnosti využíváno ke sportovnímu letectví. V obci trvale žije 290 obyvatel a jsou zde nové stavební pozemky na kterých probíhá výstavba nových rodinných domků.

První písemné zmínky o kapli a přilehlých staveních se datují kolem roku 972. Další jsou o obci Suchý důl již nezpochybnitelné z roku 1360. Obec oslavila v roce 1972 tisícileté výročí založení. Na přípravě výročí, studiu historických dokumentů, pracoval zdejší rodák prof. Dr. Václav Pilous. Protože zemřel, nepodařilo se mu dohledat dostatek relevantních dokumentů z 10. století a nikdo další s dostatečnými znalostmi nebyl do dnešních dnů ochoten ve zkoumání dávné historie pokračovat. Z důvodu nedostatku ověřených dobových dokumentů je historiky rok 972 jako rok vzniku obce zpochybňován. (Zdroj: Wikipedia)

  • Kostel svatého Lukáše
  • Hospoda u Kšandů
  • pomník obětí I. a II. světové války
  • kaplička na návsi
  • k Suchodolu náleží také osada Liha místně nazývaná Bavorsko

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz